Jak zabezpieczyć się przed współpracą z nieuczciwym odbiorą odpadów

Data: 26-07-2017 r.

Wydawać by się mogło że przedsiębiorca, który wytworzył odpady, następnie przekazał je odbiorcy i ma na to potwierdzenie na KPO pozbył się problemu na zawsze. Jednak zgodnie z prawem nie do końca spełnił swoje obowiązki. Dlaczego?

Oprócz aspektów ekonomicznych ważnym czynnikiem jest wybór uprawnionego odbiorcy, a następnie potwierdzenie warunków współpracy w podpisanej obustronnie umowie. 

Zgodnie z art. 27. ust. 2. ustawy o odpadach wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeżeli przekaże odpady uprawnionej firmie (kolejnemu posiadaczowi odpadów), to odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego posiadacza odpadów (art. 27. Ust. 3. ustawy o odpadach).

UWAGA! Jeśli wytwórca odpadów przekazuje odpady nieuprawnionemu odbiorcy grozi mu kara w wysokości 5.000 zł.

Pewną formą zabezpieczenia przed nieprzyjemnymi konsekwencjami jest pozyskanie, od potencjalnego odbiorcy, kopii zezwolenia na transport oraz zbieranie odpadów i koniecznie trzeba sprawdzić termin ważności tego zezwolenia.  Należy zwrócić uwagę iż zezwolenia wydane przed 23 stycznia 2013 roku, tj. dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), zachowały ważność, na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 23 stycznia 2016 roku.

A co zrobić jeśli firma nasz oszuka?

Jeżeli w międzyczasie firma, która odbiera odpady z jakichś powodów straciła zezwolenie ale nie przyznała się do tego wytwórcy odpadów, dla którego wykonuje zlecenie odbioru odpadów, taki wytwórca nie może już nic zrobić, jeśli sprawa wyjdzie na jaw, to on poniesie konsekwencje jako ten, który przekazuje odpady nieuprawnionemu odbiorcy. Biorąc to pod uwagę może warto co jakiś czas sprawdzić odbiorcę z którym współpracujemy.

Przykład

Spółka XYZ podczas wybierania firmy, która ma odbierać wytworzone przez nią kierowała się niskimi kosztami zagospodarowania odpadów. Nawiązując współpracę z odbiorcą odpadów spółka XYZ nie sprawdziła czy ma on ważne zezwoleni na odbiór i transport odpadów. Nie spisano umowy współpracy, w której to zazwyczaj jest przywołana sygnatura stosownego zezwolenia. Takim działaniem Spółka naraża się na karę aresztu albo grzywny, ponieważ przekazuje odpady nieuprawnionym odbiorcom.

Marzena Litwin-Gratkowska właściciel firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40565 )
Array ( [docId] => 40565 )