Kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów – czy zawsze jest konieczna

Data: 16-08-2017 r.

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów (oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie) WIOŚ przeprowadza kontrolę instalacji, żeby sprawdzić, czy spełnione są wszystkie wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Czy można uniknąć kontroli i co zrobić, jeśli WIOŚ uzna, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań?

Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska występuje organ, który jest uprawniony do wydania decyzji na przetwarzanie odpadów. Niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Niestety takiej kontroli nie da się uniknąć, chyba że wniosek przedsiębiorcy dotyczy już funkcjonującej instalacji i przedsiębiorca chce tylko zmienić niektóre zapisy w zezwoleniu. Wtedy organ wydający decyzję może, ale nie musi wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez WIOŚ przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

Jeśli WIOŚ wyda negatywną opinię dotyczącą spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów. Na postanowienie to nie służy zażalenie. Urząd marszałkowski nie musi brać opinii WIOŚ pod uwagę, a jeśli weźmie, należy wtedy dostosować zakład do wymogów i przeprowadzić całe postępowanie od nowa.

Przykład

Przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność polegającą na produkcji paliwa alternatywnego z odpadów. W związku z tym wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów. Przed wydaniem pozwolenia organ prowadzący postępowanie wystąpił do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli na instalacji, w trakcie której wykryto niewielkie uchybienia dotyczące niektórych miejsc magazynowania odpadów (nie były one odpowiednio oznakowane). Przedsiębiorca zobowiązał się do opisania tych miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnianiem przetwarzania odpadów, dlatego po otrzymaniu protokołu z kontroli WIOŚ organ wydał właściwe pozwolenie.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40604 )
Array ( [docId] => 40604 )