Na jakie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy w 2017 roku

Data: 11-01-2017 r.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadziła ona uproszczenia również na gruncie przepisów ochrony środowiska. Dowiedz się, czy Ty też na tym skorzystasz.

Najważniejsza zmiana dotyczy składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego. Do tej pory przedsiębiorcy musieli składać taki wykaz (do 31 marca za rok poprzedni) nawet jeśli byli zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska. Od stycznia, takiego wykazu nie trzeba będzie przygotowywać jeśli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska (emisja do powietrza, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wody, składowanie odpadów) nie przekroczy 100 zł.

Zapamiętaj!

UWAGA! Warunki zwolnienia z uiszczania opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego zostały takie same  - nie trzeba wnosić opłaty jeżeli nie przekroczy ona 800 zł osobno dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska.

Publiczne kampanie edukacyjne

Uproszczenia przewidziano także dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg i skorzystali z pomocy de minimis (są zwolnieni z uiszczania opłaty produktowej i osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu). Od 1 stycznia 2017 r. ta grupa nie musi prowadzićpublicznych kampanii edukacyjnych. Wcześniej mimo ze korzystali z pomocy de minimis musieli takie kampanie prowadzić.

Kontrola WIOŚ na nowych zasadach

Zmiany dotyczą też zasad przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy (również kontroli WIOŚ). Teraz WIOŚ ma m.in. prowadzić kontrolę na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”), dzięki czemu nie będzie konieczności przeprowadzania jej u przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko bądź nie stwierdzono wcześniej żadnych naruszeń. Ponadto Jeśli przedsiębiorca uzna, że przeprowadzenie w tym samym czasie kilku kontroli jednocześnie nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie jego firmy, będzie mógł wyrazić zgodę na ich przeprowadzenie (wcześniej nie wolno było prowadzić kilku kontroli jednocześnie).

Rafał Kruk specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39896 )
Array ( [docId] => 39896 )