Nie zdążyłeś przekazać odpadów w 2016 r.? Sprawdź, jak to ująć w sprawozdaniu

Data: 08-03-2017 r.

Wydawałoby się, że jeśli podmiot prowadził ewidencję odpadów przez cały rok i ma karty przekazania odpadów, to bez problemu sporządzi sprawozdanie odzwierciedlające stan rzeczywisty w zakresie gospodarki odpadami w firmie. Niestety, problem może się pojawić, jeśli okaże się, że w firmie zalegają odpady wytworzone w 2016 r. (i które powinny być zaliczone do odpadów wytworzonych w 2016 r.). Co wtedy zrobić?  

W dziale 2. zbiorczego zestawienia o odpadach trzeba podać rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w firmie w danym roku (a więc w sprawozdaniu składanym do 15 marca 2017 r. trzeba uwzględnić odpady wytworzone w 2016 r.).

 

Niestety zdarza się, że w natłoku pilnych spraw związanych z zamknięciem roku temat uporządkowania nagromadzonych odpadów jest odkładany na dalszy plan. I wtedy okazuje się, że w pojemnikach nagromadziło się sporo odpadów, a nikt ich nie przekazał uprawnionemu odbiorcy. Często firmy odbierają je już w nowym roku (a więc w nowym okresie sprawozdawczym). Co w takiej sytuacji?

Przede wszystkim trzebazrobić rozeznanie we wszystkich działach firmy, upewnić się, jakie odpady zostały wytworzone, a nieprzekazane odbiorcy. Potem trzeba je niezwłocznie przekazać firmie, która zwykle odbiera odpady od przedsiębiorcy.

Po otrzymaniu karty przekazania odpadów od odbiorcy, wystawionej z bieżącą datą, przyjąć należy, że odpady częściowo zostały wytworzone w poprzednim roku i uwzględnić masy tych odpadów w ewidencji odpadów oraz w sprawozdaniu rocznym.

Przykład:

Przykład:

Firma Auto-naprawa – serwis opon w styczniu 2017 r. przekazała uprawnionej firmie niemal dwa razy więcej odpadów niż w minionych miesiącach. Po sprawdzeniu okazało się, że nadmiar odpadów pochodzi jeszcze z 2016 r. (przy szacowaniu, co może być nadwyżką, pomogły KPO z poprzednich miesięcy, a także m.in. kopie faktur dla klientów, np. za wymianę opon). Firma oszacowała, że w styczniu 2017 r. zostały przekazane następujące ilości i rodzaje odpadów wytworzonych w 2016 r.:

  • 15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – 0,001 Mg opakowań po WD-40,
  • 15 02 02* – Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – 0,003 Mg rękawic,
  • 16 01 03 – Zużyte opony – 4,500 Mg opon z aut osobowych,
  • 16 01 18 – Metale nieżelazne 0,300 Mg felg aluminiowych.

Powyższe ilości odpadów przedsiębiorca doliczył w sprawozdaniu do masy odpadów wytworzonych w 2016 r.

Jak oszacować, które odpady zostały wytworzone w 2016 r., a które w 2017 r.? Trzeba przeanalizować KPO z poprzedniego roku i ustalić,  ile średnio co miesiąc firma wytwarzała, następnie oszacować porównywalną ilość odpadów, które zostały nagromadzone np. w grudniu, a które firma przekazała dalej dopiero w styczniu. Na KEO z 2016 r. wystarczy zapisać „stan odpadów na koniec roku”, a w KEO z 2017 r. zapisać  „stan odpadów na początek roku”. Organy kontrolne nie powinny traktować tego jako błąd, a wręcz przeciwnie, takie postępowanie będzie świadczyło o tym, że firma skrupulatnie prowadzi ewidencję odpadów.

Przykładowe „zapomniane” odpady

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Przykładowe odpady

klasyfikowane pod tym kodem

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

tonery z kserokopiarek

15 01 03

Opakowania z drewna

uszkodzone palety

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania po zużytym odświeżaczu

 do powietrza, sprężonym powietrzu

 do oczyszczania klawiatury

16 01 03

Zużyte opony

 

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione

w 16 02 09 do 16 02 13

uszkodzona wiertarka, drukarka,

ekspres do kawy

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

kartridże z drukarek

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

zużyte świetlówki

16 06 04

Baterie alkaliczne

 

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

 

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

CD, pendrive

Marzena Litwin-Gratkowska właściciel firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40099 )
Array ( [docId] => 40099 )