Nowe rozporządzenie w sprawie unieszkodliwiania odpadów medycznych

Autor: Joanna Markiewicz
Data: 22-11-2016 r.

Dnia 23 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Rozporządzenie określa:

 
  • sposoby oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych a także zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
  • sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów unieszkodliwiania oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Rozporządzenie jest kontynuacją dotychczasowych przepisów, ale zostało rozszerzone o warunki unieszkodliwiania innych niż niebezpieczne odpadów medycznych i weterynaryjnych (a więc o kody odpadów: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81, 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08).

Metody unieszkodliwiania:

  • odpady o kodach 18 01 09 i 18 02 08 (leki inne niż niebezpieczne) - unieszkodliwianie termiczne metodą D10,
  • odpady o kodach 18 01 07 i 18 02 06 (chemikalia w tym odczynniki chemiczne inne niż niebezpieczne)  - przetwarzanie unieszkodliwianie metodą D10 lub obróbka fizyczno-chemiczna metodą D9,
  • odpady o kodach 18 01 04 i 18 02 03 (opatrunki, pościele, pieluchy itp.) unieszkodliwianie metodą D5 (dopuszczono także składowanie ich na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne),
  • odpady o kodach 18 01 01 i 18 02 01 (odpadowe narzędzia chirurgiczne i zabiegowe) – unieszkodliwianie termiczne metodą D10;
  • odpady o kodzie 18 01 81 – obróbka fizyczno-chemiczna metodą D9 lub składowanie – metoda D5.

W nowym akcie prawnym określono także warunki magazynowania odpadów zakaźnych jako element procesu unieszkodliwiania oraz warunki magazynowania (czas, temperatura, dostosowanie do właściwości odpadów, oznaczenie itp.) i monitorowania unieszkodliwianiapozostałych odpadów medycznych.

Joanna Markiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Karty charakterystyki substancji chemicznych – co musisz o nich wiedzieć

pobierz

Pozwolenie wodnoprawne w praktyce

pobierz

Jak zdobyć dotacje z programu Czyste powietrze

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39757 )
Array ( [docId] => 39757 )

Array ( [docId] => 39757 )