Nowe wytyczne dla instalacji do przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów

Data: 18-10-2016 r.

Od nowego roku mają się zmienić przepisy dotyczące przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) oraz recyklingu ołowiu i jego związków, a także recyklingu tworzyw sztucznych. Co Cię czeka?

Wymagania dotyczących samego procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych nie zmienią się, ponieważ od czasu wydania rozporządzenia w tym zakresie w technologiach przetwarzania omawianych odpadów nic się nie zmieniło, więc nie ma potrzeby wprowadzania zmian.

 

Nowe mają być natomiast wytyczne dla instancji, w których te procesy będą prowadzone. Założenia są takie, że na terenie instalacji trzeba będzie wydzielić sześć sektorów:

 • sektor, w którym będą przyjmowane frakcje zawierające ołów i jego związki oraz frakcje tworzyw sztucznych,
 • sektor, w którym powyższe frakcje będą magazynowane,
 • sektor recyklingu ołowiu i jego związków oraz ich rafinacji,
 • sektor recyklingu tworzyw sztucznych,
 • sektor, w którym będą magazynowane odpady pochodzące z recyklingu ołowiu i jego związków oraz ich rafinacji oraz recyklingu tworzyw sztucznych,
 • sektor, w którym będą magazynowane materiały przygotowanych do ponownego użycia. 
Zapamiętaj!

UWAGA! Instalacja musi znajdować się na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych

Sektory oraz instalacje muszą być zlokalizowane w obiekcie budowlanym, który:

 • jest zadaszony i posiada ściany boczne, które zapobiegną oddziaływaniu czynników atmosferycznych,
 • ma utwardzoną, szczelną powierzchnię wyposażoną w system odprowadzania wycieków oraz w odstojniki i odolejacze,
 • jest wyposażony w urządzenia zapewniające oczyszczenie wód opadowych i roztopowych i w urządzenia ochronne ograniczające emisję gazów i pyłów ołowiu do powietrza,
 • posiada szczelne, zamknięte i oznakowane pojemniki odpowiednie do gromadzenia materiałów ołowionośnych w wydzielonym i oznaczonym miejscu (potrzebne do przyjmowania i magazynowania frakcji zawierających ołów i jego związki, a także frakcji tworzyw sztucznych),
 • posiada opisane, zadaszone, betonowe boksy do gromadzenia materiałów ołowionośnych w wydzielonym i oznaczonym miejscu (potrzebne do recyklingu ołowiu i jego związków oraz ich rafinacji).

Rozporządzenie wprowadzające powyższe warunki ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Projekt rozporządzenia ministra środowiska z 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych (na etapie opiniowania).

Rafał Kruk specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39614 )
Array ( [docId] => 39614 )