Oleje odpadowe – kłopotliwy odpad czy źródło zarobku?

Data: 28-09-2016 r.

Olejów odpadowych nie trzeba traktować jako uciążliwego balastu. Dzięki nowoczesnym technologiom takie oleje można poddać regeneracji i potem ponownie wykorzystać, a co ważne – pozbywając się takich odpadów, można jeszcze dodatkowo zarobić. Jak? 

Oleje przepracowane są źródłem oleju mineralnego. Z ekonomicznego punktu widzenia produkowanie olejów bazowych z olejów odpadowych jest bardziej opłacalne niż produkcja z ropy naftowej. Dlatego taki surowiec jest bardzo pożądany. To, ile można zarobić na sprzedaży przepracowanego oleju, zależy od jego rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, a także od tego, ile chcemy go przekazać. Przy większych ilościach jest szansa wynegocjować wyższą kwotę. Ceny oleju przepracowanego mogą różnić się znacząco na przestrzeni czasu – ma na nie wpływ sytuacja na rynku paliwowym.

Oleje odpadowe to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe bądź przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Są to w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje: przekładniowe, smarowe, turbinowe oraz hydrauliczne. Bardzo ważne jest właściwe zagospodarowanie takich odpadów, w tym przekazanie uprawnionemu odbiorcy

Potrzebna KPO

Przekazanie olejów przepracowanych, tak jak innych odpadów, musi być potwierdzone kartą przekazania odpadów. Najczęściej oleje takie odbiera się za pomocą specjalistycznych cystern. Ich regeneracja odbywa się w rafineriach posiadających odpowiednie instalacje.

Przykład:

Przykład
Firma Pogotowie serwisowe Sp. z o.o. w ramach napraw serwisowych maszyn wytwarza rocznie ponad 3000 litrów oleju przepracowanego (odpady z grupy 13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe). Wybrany odbiorca olejów podstawia własne pojemniki na przepracowany olej. Przy założeniu ceny 1,5 zł/l oleju odpadowego w ciągu roku ze sprzedaży tych odpadów firma może uzyskać ok. 4.500 zł.

Magazynowanie olejów odpadowych

Oleje odpadowe są odpadami niebezpiecznymi. Zarówno ich zbieranie, jak i magazynowanie musi odbywać się według zasad określonych w obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniu ministra gospodarki.

Przemysław Dąbrowski pracownik firmy zajmującej się outsourcingiem w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39555 )
Array ( [docId] => 39555 )