Opakowania po surowcach i półproduktach – co z nimi zrobić

Data: 02-08-2017 r.

Odpady opakowaniowe wytwarzane podczas rozpakowywania zakupionych towarów są najczęściej wykonane z materiałów, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane stają się wartościowym surowcem. Z odzyskanych surowców powstaną nowe, używane przez nas wyroby, m.in. doniczki, kubeczki, a nawet meble czy ubrania. Jak zatem z nimi postępować?

W myśl art. 16 ustawy o odpadach gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach,

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, trzeba w pierwszej kolejności poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych bądź ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

Kluczem do spełnienia tych wytycznych jest selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów, a jest ich wcale niemało. Nagromadzone w pojemnikach odpady mogą być magazynowane na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Pod jakim kodem zakwalifikować wytwarzane odpady opakowaniowe

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Przykładowe odpady

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Kartony, przekładki tekturowe, papier pakowy

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Skrzynki, wiaderka, beczki, taśmy spinające, folia stretch

15 01 03

Opakowania z drewna

Palety, nadstawki do palet, skrzynki

15 01 04

Opakowania z metali

Puszki, salowe taśmy spinające

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

Opakowanie po soku

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Kartony + folia

15 01 07

Opakowania ze szkła

Butelki

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

Worki big-bag, worki jutowe

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Karnister po oleju, opakowanie po farbach

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Opakowanie po odrdzewiaczu, opakowanie po odświeżaczu powietrza

Przekazanie odpadów odbiorcy następuje za potwierdzeniem na karcie przekazania odpadów, a dla poszczególnych kodów odpadów należy prowadzić odrębne karty ewidencji odpadów.

PRZYKŁAD

Zakład ślusarski zaopatrzył się w materiały do produkcji, m.in. blachy stalowe (ułożone na paletach, spięte taśmami stalowymi); metalowe i szklane elementy dekoracyjne (zapakowane w karton i zabezpieczone pianką przed uszkodzeniem mechanicznym); drut spawalniczy (w beczkach tekturowych); preparaty w sprayu (puszki pod ciśnieniem).

Pracownik podczas rozpakowywania towarów posegregował odpady opakowaniowe:

»15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury (karton, beczki),

»15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych (pianka),

»15 01 03 – Opakowania z drewna (palety),

»15 01 04 – Opakowania z metali (taśmy stalowe, opakowanie typu spray),

»15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

WIOŚ podczas kontroli stwierdził magazynowanie w jednym pojemniku odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne, tj. opakowań z metali (kod 15 01 04) z opakowaniami pod ciśnieniem (kod 15 01 11*), i wymierzył administracyjną karę pieniężną. Za to naruszenie kata wynosi nie mniej niż 1.000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł. Kara została wymierzona na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.

Marzena Litwin-Gratkowska właściciel firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40605 )
Array ( [docId] => 40605 )

Array ( [docId] => 40605 )