Sześć warunków, które musi spełnić wybrana przez Ciebie organizacja odzysku

Data: 14-09-2016 r.

Firmy, które  wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach mogą część obowiązków, jakie na nich ciążą, przekazać organizacji odzysku. Przed podpisaniem umowy warto jednak sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie wymogi formalne. Sprawdź, co powinno wzbudzić Twoją czujność i uchroń swoją firmę przed kłopotami.

Istnieje sześć najważniejszych wymogów formalnych, które musi spełnić organizacja odzysku opakowań. Zatem przedsiębiorca przed wybraniem takiego partnera do współpracy powinien sprawdzić czy:

 
  • organizacja odzysku jest spółką akcyjna,
  • w nazwie firmy tego typu znajduje się oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”,
  • kapitał zakładowy organizacji wynosi przynajmniej 2.500.000 zł (Uwaga! Kapitał organizacji nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób),
  • organizacja odzysku opakowań utrzymuje własny kapitał w wysokości co najmniej 1.250.000 zł, zdeponowany na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej, musi posiadać gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego, w wysokości co najmniej 1.250.000 zł,
  • organizacja posiada zaświadczenie wydane z banku, które potwierdzi, że posiada na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środki albo dokument potwierdzający wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Wydany przez gwaranta dokument organizacja musi przedstawić marszałkowi województwa do 15 marca każdego roku,
  • w przyszłości organizacja odzysku opakowań będzie musiała być wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (o którym mowa w art. 49 ust. 1). Rejestr będzie integralną części Bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO), która ma zostać utworzona do 23 stycznia 2018 r.

Warto również zwrócić się z zapytaniem do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę wybranej organizacji odzysku, czy składa ona wszystkie sprawozdania przewidziane ustawą oraz czy robi to terminowo. Można również dowiedzieć się czy toczy się postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia opłaty produktowej na organizację. Jeżeli tak, to może być dla przedsiębiorcy sygnał, że organizacja nie wypełnia ustawowych obowiązków.

Emilia Kozakiewicz specjalista ds. gospodarki odpadami

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39488 )
Array ( [docId] => 39488 )