Trzy wskazówki, dzięki którym zoptymalizujesz koszty przetwarzania odpadów

Data: 05-10-2016 r.

Każdy z procesów przetwarzania odpadów charakteryzuje się konkretną technologią przetwarzania, która wymaga często dużych nakładów finansowych. Jakie rozwiązania wdrożyć, by instalacja do przetwarzania odpadów nie generowała niepotrzebnych kosztów i przynosiła jak największe zyski?

W Polsce na dużą skalę prowadzone są procesy przetwarzania R12. W ramach tego procesu przetwarza się m.in. na paliwo alternatywne tzw. SRF (skrót od angielskiej nazwy Solid Recovered Fuels). Są to odpady przemysłowe, handlowe i komunalne. W skład SRF mogą wchodzić takie surowce jak papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, gumy czy drewno, które można spalać w spalarniach odpadów lub współspalać w cementowniach w celu odzysku energii cieplnej. Instalacja do przetwarzania tego typu odpadów to spory wydatek – może sięgać nawet kilkunastu milionów złotych, w zależności od mocy przeróbczej. W skład takiej instalacji wchodzą hale magazynowe oraz hale produkcyjne wraz z sieciami urządzeń takimi jak młyny, taśmociągi, zsypy, szredery czy separatory.

Aby działalność przynosiła jak największe zyski, warto zadbać o kilka istotnych aspektów funkcjonowania instalacji, np.:

  1. Urządzenia i sprzęt mobilny – często to koszt urządzeń i maszyn do przetwarzania stanowi największy procent całej inwestycji. Jeśli zdecydujemy się na zakup używanych urządzeń, trzeba dokładnie sprawdzić, w jakim są stanie technicznym, żeby potem nie trzeba było ich zbyt często serwisować (podniesie to koszty funkcjonowania instalacji). Przed zakupem każdego urządzenia (już niezależnie od tego, czy będzie używane, czy nie) warto sprawdzić jego pobór mocy, dostępność serwisu i części zamiennych, koszt eksploatacji urządzenia na różnych poziomach obciążenia. Sprzęt mobilny (ładowarki, spycharki) również powinien być dobrany optymalnie do potrzeb i zakresu pracy. Rozsądnym rozwiązaniem może okazać się wzięcie w leasing sprzętu mobilnego.
Zapamiętaj!

Uwaga! W ciągu technologicznym powinien się znaleźć separator, który na zasadzie magnesu wyłapie i odrzuci frakcje metali i złomu niepożądanych w paliwie alternatywnym.

  1. Jakość odpadów – przedsiębiorstwo powinno przyjmować odpady do przetwarzania z pewnego źródła (powinno się badać ich morfologię). Bardzo często odpady przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego, zanim trafią do zakładu, który to paliwo produkuje, przechodzą przez kilku pośredników. Znając źródło pochodzenia, można wstępnie założyć, jakim procesom należy poddać te odpady oraz z jakimi niepożądanymi zanieczyszczeniami możemy mieć do czynienia.
Zapamiętaj!

Uwaga! Jakość odpadów dostarczanych do przetworzenia, jak i finalnego paliwa alternatywnego powinna spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: wilgotność, zawartość chloru czy zawartość metali ciężkich.

  1. Organizacja pracy – optymalny dobór liczby pracowników oraz zakres obowiązków czy czas pracy może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze zakład będzie dobrze zarządzany i praca będzie wykonywana rzetelnie. Innym rozwiązaniem (zamiast zatrudniania pojedynczych osób) jest skorzystanie z usług firm, czyli umowyoutsourcingowe. Zatrudnienie podwykonawcy może mieć odzwierciedlenie w takich działach jak: usługi sprzątające, ochrona, firmy transportowe itd. Dzięki temu można zredukować koszty związane zarówno z zatrudnieniem takich osób, jak i zapewnienia im narzędzi do pracy.
Przykład:

Przykład: Niesprawdzona jakość odpadów

Zakład ma podpisaną umowę na odbiór odpadów z kilkunastu firm w Warszawie. Po przetworzeniu odpadów okazało się, że w odpadach występuje podwyższona zawartość metali ciężkich, co spowodowało, że produkowana partia nie spełniała wymogów jakościowych paliwa alternatywnego. W trakcie przeprowadzonej kontroli wykazano, że do kontenerów na tworzywa sztuczne w jednej z dużych firm trafiły odpady z zużytych świetlówek zawierające w swoim składzie rtęć. To zmusiło przedsiębiorcę do wzmożonego monitoringu odbieranych odpadów od konkretnych firm. Musiał też zmienić umowy z odbiorcami, w których pojawił się zapis o obowiązku rzetelnej segregacji odpadów (żeby na przyszłość zabezpieczyć się przed niepotrzebnym wydatkami).

Omówione wyżej wskazówki mają odniesienie też do innych procesów przetwarzania. Sprawne i wydajne maszyny, takie jak granulatory, przesiewacze i separatory (separator magnetyczny, separator wiroprądowy) odgrywają duże znaczenie również w takich procesach jak:

  • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
  • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Można dostać wsparcie finansowe

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą (lub planują prowadzić) działalność w zakresie przetwarzania odpadów mogą zaglądać na stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam ogłaszane są nabory wniosków o dofinansowanie różnych projektów związanych z gospodarką odpadami. Może się więc okazać, że będzie prowadzony też program wspierający także projekty związane z przetwarzaniem odpadów (lub działania pokrewne).

Grzegorz Dziub inżynier ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Karty charakterystyki substancji chemicznych – co musisz o nich wiedzieć

pobierz

Stanowiska spawalnicze – czy wymagają zgłoszenia

pobierz

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Jak zgodnie z przepisami ochrony środowiska i bhp demontować wyroby zawierające azbest?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39575 )
Array ( [docId] => 39575 )

Array ( [docId] => 39575 )