Uwaga! Są nowe wzory zaświadczeń dotyczących zsee

Data: 01-02-2017 r.

Do 28 lutego 2017 r. prowadzący zakłady przetwarzania zsee oraz prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku tego sprzętu muszą wydać odpowiednim podmiotom zaświadczenia dotyczące gospodarki zsee. W tym roku obowiązują nowe wzory tych zaświadczeń.

Prowadzący zakład przetwarzania musi wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przetwarzania przekazuje GIOŚ

 

Nowy wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 2186), które weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Zaświadczenie zawiera:

  • dane wprowadzającego sprzęt,
  • dane prowadzącego zakład przetwarzania,
  • dane prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu,
  • dane prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu.

Natomiast prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania wystawić zaświadczenie potwierdzające recykling lub inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach:

  • jeden trafia do prowadzącego zakład przetwarzania, który przekazał odpady do recyklingu,
  • drugi jest przekazywany GIOŚ,
  • a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.

Nowy wzór tego zaświadczenia znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 2213), które również weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Celem zmian było ujednolicenie zaświadczeń wydawanych prowadzącym zakłady przetwarzania przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Rafał Kruk specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39975 )
Array ( [docId] => 39975 )