Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 22.11.2016
  Nowe rozporządzenie w sprawie unieszkodliwiania odpadów medycznych
  Dnia 23 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Rozporządzenie określa: sposoby oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych a także zakaźnych odpadów medycznych ...

  Gospodarka odpadami 16.11.2016
  Finanse w odpadach, czyli jak zaoszczędzić na przekazaniu odpadów oraz jak na nich zarobić
  Zagospodarowanie odpadów to bardzo duży problem w wielu branżach przemysłowych. Wiąże się nie tylko z koniecznością ich magazynowania, ale także wywozu i utylizacji śmieci, za co trzeba przecież płacić. Czy takie koszty można zredukować? Niezależnie od tego, jakie odpady i w jakich ilościach wytwarzane są w firmie, przedsiębiorca musi pozbyć się ich zgodnie z prawem. Może to ...

  Gospodarka odpadami 09.11.2016
  Nowe wytyczne w sprawie transportu odpadów dopiero od 2018 roku
  W Dzienniku Ustaw opublikowano już długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Żeby przygotować się do zmian przedsiębiorcy będą mieli sporo czasu, bo rozporządzenie ma wejść w życie dopiero 24 stycznia 2018 r. A jakie zmiany wprowadzi?Według nowych przepisów od 24 stycznia 2018 r. będzie można transportować odpady niebezpieczne wraz ...

  Gospodarka odpadami 02.11.2016
  Cztery najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów
  Odpady powstają niemal w każdej działalności (i w dużych przedsiębiorstwach, i w małych firmach), a to z kolei nakłada na ich wytwórców określone obowiązki. Przypominamy najważniejsze z nich.  Wytwórcy odpadów powinni pamiętać o tym, że: firmy, które w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają rocznie więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz więcej niż 5000 Mg odpadów ...

  Gospodarka odpadami 26.10.2016
  Nowe stawki opłaty produktowej dla wprowadzających sprzęt elektryczny
  Od 1 stycznia 2017 r. mają obowiązywać nowe stawki opłaty produktowej za nieosiągnięcie rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Dowiedz się, ile zapłacisz, jeśli Ty też nie wywiążesz się z tego obowiązku. Wprowadzający sprzęt musi wywiązać się z obowiązku osiągnięcia minimalnego ...

  Gospodarka odpadami 18.10.2016
  Nowe wytyczne dla instalacji do przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów
  Od nowego roku mają się zmienić przepisy dotyczące przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) oraz recyklingu ołowiu i jego związków, a także recyklingu tworzyw sztucznych. Co Cię czeka? Wymagania dotyczących samego procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych nie zmienią ...

  Gospodarka odpadami 12.10.2016
  Dowiedz się, co sprawdzi audytor podczas audytu w branży ZSEE
  Do 30 kwietnia 2017 r. prowadzący zakład przetwarzania oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą musieli przeprowadzić roczny audyt zewnętrzny swojej działalności. Minister środowiska przygotował już zarys sposobu i zakresu przeprowadzania takiego audytu. Sprawdź, co Cię czeka. Audyt będzie przeprowadzany w siedzibie organizacji odzysku lub w zakładzie przetwarzania ...

  Gospodarka odpadami 05.10.2016
  Trzy wskazówki, dzięki którym zoptymalizujesz koszty przetwarzania odpadów
  Każdy z procesów przetwarzania odpadów charakteryzuje się konkretną technologią przetwarzania, która wymaga często dużych nakładów finansowych. Jakie rozwiązania wdrożyć, by instalacja do przetwarzania odpadów nie generowała niepotrzebnych kosztów i przynosiła jak największe zyski? W Polsce na dużą skalę prowadzone są procesy przetwarzania R12. W ramach tego procesu przetwarza ...

  Gospodarka odpadami 28.09.2016
  Oleje odpadowe – kłopotliwy odpad czy źródło zarobku?
  Olejów odpadowych nie trzeba traktować jako uciążliwego balastu. Dzięki nowoczesnym technologiom takie oleje można poddać regeneracji i potem ponownie wykorzystać, a co ważne – pozbywając się takich odpadów, można jeszcze dodatkowo zarobić. Jak?  Oleje przepracowane są źródłem oleju mineralnego. Z ekonomicznego punktu widzenia produkowanie olejów bazowych z olejów odpadowych ...

  Gospodarka odpadami 21.09.2016
  Ułatwienia dla wprowadzających małe ilości produktów w opakowaniach
  Od przyszłego roku przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg prawdopodobnie nie będą musieli prowadzić publicznych kampanii edukacyjnych – tak wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju uznało, że niektóre przepisy, w tym również przepisy dotyczące gospodarki opakowaniowej w Polsce, ograniczają ...