Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 08.06.2016
  Twoja firma ma kilka filii? Dowiedz się czy musisz mieć osobne pozwolenie odpadowe dla każdej z nich
  Jeżeli w firmie w związku z eksploatacją instalacji powstaje więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, trzeba mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Co jednak zrobić, jeśli firma posiada kilka oddziałów w województwie? Czy trzeba wtedy złożyć osobny wniosek o wydanie pozwolenia dla każdego z nich? Pozwolenie na wytwarzanie ...

  Gospodarka odpadami 01.06.2016
  Zakupy przez Internet – czy wtedy też można się pozbyć zużytych urządzeń
  Robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym, klient może bezpłatnie oddać sprzedawcy stary sprzęt elektroniczny tego samego rodzaju (np. kupuje nową drukarkę i oddaje starą). Czy prowadząc sklep internetowy, możesz odmówić przyjęcia zużytego sprzętu? Zgodnie z ustawową definicją, zbierającym zużyty sprzęt może być tylko podmiot, który prowadzi  działalność gospodarczą w zakresie ...

  Gospodarka odpadami 18.05.2016
  Segregowanie odpadów komunalnych w firmie – sprawdź, co możesz dzięki temu zyskać
  Nawyk segregowania odpadów w Polsce, w porównaniu do krajów Europy zachodniej, jest jeszcze w powijakach. Warto jednak zrobić krok do przodu i wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów w firmie, bo można na tym zaoszczędzić sporo pieniędzy.  Rada gminy może decydować o tym czy objąć systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości (a więc zarówno budynki mieszkalne, jak ...

  Gospodarka odpadami 11.05.2016
  Skan KPO może uratować przed karą
  Utrata dokumentów ewidencyjnych w trakcie pożaru, kradzieży czy zalania lub innych zdarzeń losowych to poważny problem. Inspektorzy nawet w takich sytuacjach nie zawsze będą pobłażliwi i mogą ukarać firmę. Takim sytuacjom można jednak zaradzić.Utrata dokumentów ewidencyjnych w następstwie wydarzenia losowego nie zwalnia podmiotu z ciążących na nim obowiązków sprawozdawczych. Każdy ...

  Gospodarka odpadami 27.04.2016
  Audyt zewnętrzny – jak i gdzie znaleźć dobrego weryfikatora
  Firmy zajmujące się recyklingiem i eksportem odpadów opakowaniowych same muszą wybrać weryfikatora środowiskowego, który przeprowadzi u nich audyt. Czasu zostało jeszcze trochę, ale już teraz warto poszukać kompetentnych osób.  Przedsiębiorcy, którzy poddają recyklingowi (lub innym procesom odzysku) ponad 400 Mg odpadów opakowaniowych, oraz ci, którzy eksportują lub dokonują wewnątrzwspólnotowej ...

  Gospodarka odpadami 27.04.2016
  Czy potrzebne będzie nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów po przejęciu instalacji przez inny podmiot
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie musi wygasnąć, jeżeli zmienił się właściciel instalacji. Musi on jednak zaraz po przejęciu inwestycji złożyć wniosek o zmianę  takiego pozwolenia, by ostatecznie zawierało ono dane nowego prowadzącego instalację. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, tak jak każde pozwolenie na korzystanie ze środowiska, może wygasnąć, zostać cofnięte i ograniczone. ...

  Gospodarka odpadami 20.04.2016
  Dzięki audytowi można uchronić firmę przed wysokimi karami
  Warto rozważyć przeprowadzenie audytu dotyczącego gospodarki odpadowej w firmie. Dzięki takiej weryfikacji można wykryć ewentualne nieprawidłowości wcześniej i naprawić je, zanim w firmie pojawią się inspektorzy z WIOŚ. W trakcie audytu wykonuje się takie same czynności, jakie podjęliby inspektorzy podczas ewentualnej kontroli w przedsiębiorstwie, a więc sprawdza się m.in., czy ...

  Gospodarka odpadami 06.04.2016
  Najważniejsze zapisy umowy zawieranej z wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Pytanie: Do zakładu zajmującego się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłosił się klient – wprowadzający sprzęt – który chce zawrzeć umowę za odbiór zsse. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, podpisując taką umowę, jakie są jej najważniejsze zapisy?Odpowiedź: Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny mają obowiązek ...

  Gospodarka odpadami 30.03.2016
  Kto zapłaci za uszkodzony pojemnik na śmieci
  Jeżeli firma odbierająca odpady komunalne uszkodzi pojemnik na śmieci, może być zobligowana do pokrycia szkód. Jednak wszystko zależy od zapisów umowy z gminą i innych ustalonych przez nią zasad związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajduje się zapis, że gmina ma ogólny obowiązek zapewnienia czystości i porządku ...

  Gospodarka odpadami 23.03.2016
  Najczęstsze błędy popełniane przy ubieganiu się o decyzje odpadowe
  Błędnie sformułowany wniosek o wydanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami nie tylko wydłuży procedurę uzyskiwania decyzji umożliwiającej działanie, ale może też skutkować niekorzystnymi zapisami we wnioskowanym pozwoleniu lub zezwoleniach.Do najważniejszych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami należą: pozwolenie na wytwarzanie odpadów; zezwolenie na zbieranie i transport ...