Zbiorcze KPO pod znakiem zapytania

Data: 22-02-2017 r.

Trwają prace nad projektem nowej ustawy o odpadach. Jeśli zostanie uchwalona, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych zasad prowadzenia ewidencji odpadów. Jakich?

Artykuł 1 pkt 11 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach mówi o tym, że kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady, musi posiadać kartę przekazania odpadów w formie wydruku papierowego lub w postaci elektronicznej. W związku z wprowadzeniem takiego wymogu zostanie więc usunięty ust. 5 do art. 69 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, który mówi o możliwości wystawienia zbiorczej karty przekazania odpadów. A zatem w ogóle nie będzie możliwości wystawiania zbiorczej KPO dla żadnego rodzaju odpadów.

 

Obecnie, jeżeli odpady jednego rodzaju są wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania regularnie, mogą być ewidencjonowane na podstawie zbiorczych kart przekazania odpadu. Dla każdego kodu odpadu można taką kartę wystawić raz w miesiącu, uwzględniając miesięczną masę wytworzonego odpadu, pod warunkiem że transportujący i odbiorca odpadów pozostaje ten sam.

Takie rozwiązanie jest korzystne chociażby z uwagi na ograniczenie ilości dokumentów, które trzeba gromadzić w archiwum. A warto przypomnieć, że posiadacz odpadów ma obowiązek przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez 5 lat.

Zbiorczą kartę powinien wystawić przekazujący odpady w tylu egzemplarzach, ilu jest posiadaczy odpadu w danym przypadku – po jednym egzemplarzu dla siebie, transportującego odpady i odbiorcy odpadów (często transportujący i odbiorca odpadów to ten sam podmiot). Kartę trzeba sporządzić tuż po zakończeniu miesiąca i przekazać do podpisania firmom, które odpad transportowały i odebrały w celu zagospodarowania go w drodze odzysku lub unieszkodliwienia.

Jako uzasadnienie do planowanych zmian autorzy projektu podają fakt, że w przypadku wystawiania zbiorczych KPO dochodziło do wielu nieprawidłowości. Poza tym skoro KPO trzeba będzie dołączać do każdego transportu odpadów, to nawet nie będzie możliwości przygotować jej za okres 1 miesiąca, jeśli transport będzie np. 2 razy w miesiącu.

Zmiany mają dotyczyć także ewidencji odpadów medycznych. Obecniewytwórca odpadów medycznych lub weterynaryjnych musi wystąpić o potwierdzenie unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych do posiadacza odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez termiczne przekształcanie. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu jest zwolniony z odpowiedzialności za te odpady. Projekt zmian do ustawy o odpadach przewiduje rezygnację z obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie tych odpadów. Obecnie zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane wyłącznie w spalarni odpadów niebezpiecznych, w związku z czym wystawianie ww. dokumentów nie jest już uzasadnione.

Jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie wejdą w życie nowe przepisy. Obecnie prace nad projektem zakończył Komitet do spraw europejskich. Ustawa ma wejście w życie w ciągu 14 dni od nia, w którym zostanie ogłoszona.

Rafał Kruk specjalista ds. gospodarki odpadowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40062 )
Array ( [docId] => 40062 )