Energia termalna: zyski na dwa sposoby

Data: 05-05-2013 r.

Ciepło uwolnione z głębi ziemi może być źródłem energii, do którego należy przyszłość. Już dziś sięgając po energię termalną można uzyskać dofinansowanie do kosztów budowy ogrzewania domów w tej technologii.

Wytwarzanie w Polsce 30 proc. energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie najbliższych kilku lat nie jest możliwe bez sięgnięcia po wszelkie możliwe sposoby jej produkcji. Na razie, korzystamy ze współspalania biomasy, energii wiatrowej oraz – w niewielkim stopniu – instalacji fotowoltaicznych i biogazowni. Wielu ekspertów twierdzi jednak, że w pierwszej kolejności powinniśmy postawić na geotermię – energię cieplną z głębi ziemi. Tym bardziej, że jej wydajność w Polsce jest dwu-trzykrotnie większa niż innych niewyczerpalnych źródeł energii – słońca i wiatru.

Ciepła woda i prąd

Energia geotermalna to energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Klasyfikowana jest jako odnawialne źródło energii. Jest generowana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda, odbierana następnie jako gorąca, po wymianie ciepła z gorącymi skałami.

Złoża wód geotermalnych, w zależności od ich wydajności, temperatury, składu chemicznego, możliwości zatłaczania pod ziemię itd. wykorzystywane są do celów rekreacyjnych lub pozyskiwania energii cieplnej. W innych krajach także do produkcji energii elektrycznej. Przoduje w tym względzie Islandia gdzie 85 proc. domów ogrzewanych jest energią geotermalną, a 30 proc. z nich korzysta z energii elektrycznej pochodzenia geotermalnego.

Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło energii cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Zagrożenie jakie niesie za sobą produkcja energii geotermicznej to zanieczyszczenia wód głębinowych.

Natomiast wody geotermalne osiągające temperaturę rzędu 120°C i wyższą opłaca się wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest szacunkowo ok. 20 proc. niższy od kosztu energii cieplnej wytwarzanej w ciepłowni konwencjonalnej.

Od kilku lat z odwiertów i instalacji korzysta PEC Geotermia Podhalańska SA, która pokrywa 35 proc. zapotrzebowania na ciepło w Zakopanem. Koszt wybudowania instalacji o mocy około 10 MW wystarczającej do podłączenia około tysiąca domów jednorodzinnych wyniósł w przypadku jednego z odwiertów na Podhalu 20 mln zł.

Fundusze na poszukiwania

Jak wynika z atlasu wód geotermalnych występujących na terenie Polski, który powstał pod redakcją prof. Wojciecha Góreckiego z Wydziału Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej, Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80 proc. powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130 °C (a lokalnie nawet 200 °C), a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Naturalny wypływ zdarza się bardzo rzadko (Sudety – Cieplice, Lądek Zdrój). Możliwości wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 40 proc. obszaru kraju.

By jednak wytwarzać energię, w tym prąd tą technologią trzeba sporo zainwestować. Co ważne, jest to możliwe z wykorzystaniem środków publicznych. Dowodem na to jest m.in. przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Został on ogłoszony w ramach programu priorytetowego „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi 47 mln. zł, z planem wypłat w 2013 r. 8 mln. zł.

Dofinansowanie w ramach tego programu udzielane jest w formie dotacji pokrywającej zwykle do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, choć średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 60-proc., a małe i mikroprzedsiębiorstwa nawet na 70- proc. dotację, której wysokość nie może jednak przekroczyć 12 mln zł.

Największe koszty w tego rodzaju przedsięwzięciach pochłania najczęściej wykonanie lub rekonstrukcja odwiertu geotermalnego, ale do kosztów kwalifikowanych w programie NFOŚiGW zaliczone mogą być również m.in. przygotowanie terenu budowy, roboty budowlano-montażowe, czy badania geologiczne i hydrogeologiczne.

Jan Borski


Zobacz także:

Gospodarowanie wodami w nowym prawie wodnym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24517 )
Array ( [docId] => 24517 )

Array ( [docId] => 24517 )