Lekarz rodzinny nie możne odmówić kontynuacji leczenia

Kategoria: Pacjent
Data: 09-04-2013 r.

Przepisy stwarzają obowiązek dysponowania przez lekarza rodzinnego udokumentowanym rozpoznaniem choroby i proponowanym sposobem leczenia, z drugiej dają mu możliwość podjęcia decyzji o samodzielnym podjęciu leczenia.

Problematyka zaświadczeń dotyczących sposobu leczenia przewlekle chorych, wystawianych przez lekarzy specjalistów stała się niezwykle aktualnym tematem po wejściu w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewiduje ona kary pieniężne dla lekarzy stosujących nieprawidłowe poziomy odpłatności za leki refundowane. Właściwe przepisy regulujące konieczność przedstawiania przez pacjenta lekarzowi POZ udokumentowanego rozpoznania schorzenia istniały jednak znacznie wcześniej.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i lekarza rodzinnego świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Lekarz POZ może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej dopiero po uzyskaniu takiej informacji od lekarza specjalisty.

Bez ograniczania kompetencji zawodowych i autonomii lekarzy rodzinnych

Według ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może ordynować leki, które są dopuszczone do obrotu w Polsce na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W konsekwencji lekarz został wyposażony w dużą swobodę odnośnie ordynowania farmaceutyków. Ograniczają ją jednak przepisy o refundacji leków. Na podstawie przepisów dotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza - lekarz rodzinny może podjąć decyzję o samodzielnym podjęciu leczenia, jak i skierować danego pacjenta do specjalisty.

Lekarz POZ może kontynuować leczenie pacjenta zgodnie z uprzednio uzyskanymi informacjami od lekarza specjalisty. W przypadku pierwszej wizyty lekarz rodzinny jest uprawniony do żądania od pacjenta zaświadczenia od specjalisty o chorobie przewlekłej, zwłaszcza, gdy ma wątpliwości dotyczące diagnozy. W razie wątpliwości diagnostycznych lekarz, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Podstawa prawna:

 • art. 37 i 45 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz.1634 ze zm.),
 • art. 48-50 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696 ze zm.),
 • ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 ze zm.).

Anna Zubkowska, adwokat
Zuzanna Gołaś, współpraca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29787 )
Array ( [docId] => 29787 )

Array ( [docId] => 29787 )