Lekarz rodzinny nie możne odmówić kontynuacji leczenia

Kategoria: Pacjent
Data: 09-04-2013 r.

Przepisy stwarzają obowiązek dysponowania przez lekarza rodzinnego udokumentowanym rozpoznaniem choroby i proponowanym sposobem leczenia, z drugiej dają mu możliwość podjęcia decyzji o samodzielnym podjęciu leczenia.

Problematyka zaświadczeń dotyczących sposobu leczenia przewlekle chorych, wystawianych przez lekarzy specjalistów stała się niezwykle aktualnym tematem po wejściu w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewiduje ona kary pieniężne dla lekarzy stosujących nieprawidłowe poziomy odpłatności za leki refundowane. Właściwe przepisy regulujące konieczność przedstawiania przez pacjenta lekarzowi POZ udokumentowanego rozpoznania schorzenia istniały jednak znacznie wcześniej.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i lekarza rodzinnego świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Lekarz POZ może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej dopiero po uzyskaniu takiej informacji od lekarza specjalisty.

Bez ograniczania kompetencji zawodowych i autonomii lekarzy rodzinnych

Według ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może ordynować leki, które są dopuszczone do obrotu w Polsce na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W konsekwencji lekarz został wyposażony w dużą swobodę odnośnie ordynowania farmaceutyków. Ograniczają ją jednak przepisy o refundacji leków. Na podstawie przepisów dotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza - lekarz rodzinny może podjąć decyzję o samodzielnym podjęciu leczenia, jak i skierować danego pacjenta do specjalisty.

Lekarz POZ może kontynuować leczenie pacjenta zgodnie z uprzednio uzyskanymi informacjami od lekarza specjalisty. W przypadku pierwszej wizyty lekarz rodzinny jest uprawniony do żądania od pacjenta zaświadczenia od specjalisty o chorobie przewlekłej, zwłaszcza, gdy ma wątpliwości dotyczące diagnozy. W razie wątpliwości diagnostycznych lekarz, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Podstawa prawna:

  • art. 37 i 45 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz.1634 ze zm.),
  • art. 48-50 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696 ze zm.),
  • ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 ze zm.).

Anna Zubkowska, adwokat
Zuzanna Gołaś, współpraca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29787 )
Array ( [docId] => 29787 )

Array ( [docId] => 29787 )