Lekarz dentysta może odzyskać swoje pieniądze dzięki właściwie sporządzonemu wezwaniu do zapłaty

Kategoria: Stomatologia
Data: 03-10-2017 r.

Jeśli mimo upływu wyznaczonego terminu i ponagleń nie uzyskujesz należnej zapłaty, zazwyczaj w uprzejmy sposób przypominasz o tym fakcie drugiej stronie. Osobiście, drogą telefoniczną czy też e-mailową. Jeśli to nie wystarczy, powinieneś zadziałać w sposób bardziej zdecydowany. Zastosuj się do naszych wskazówek, a odzyskasz swoje pieniądze.

Kto może zostać Twoim dłużnikiem? Przedstawiciel handlowy, który pobrał cenę za towar, a który potem nie dostarczył go w terminie. Pracownik, który wyrządził szkodę pracodawcy. Pacjent, który zniszczył sprzęt w gabinecie lub zobowiązał się uiścić zapłatę za usługę w późniejszym terminie, a tego nie zrobił. Dług staje się wymagalny dzień po upływie terminu, w sytuacji kiedy zawrzesz umowę, wystawisz rachunek lub fakturę, w którym został określony termin zapłaty lub spełnienia świadczenia. Od tego dnia masz prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeżeli jednak w grę wchodzi wyrządzenie szkody, jest to dzień następny po upływie terminu, który wyznaczyłeś dłużnikowi na zapłatę należności w wezwaniu.

 

Pierwszym formalnym krokiem w celu odzyskania pieniędzy jest skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Aby było ono skuteczne – a co najważniejsze skłoniło dłużnika do spłaty zadłużenia – powinno być stanowcze, napisane językiem oficjalnym, a także musi zawierać konkretne informacje.

Rada dla lekarza dentysty Jeśli należycie sformułujesz wezwanie do zapłaty, możesz uniknąć postępowania sądowego, które wiąże się z dodatkowymi kosztami, a przede wszystkim pochłania cenny czas. Świadczy również o zachowaniu dobrych obyczajów, gdyż lojalnie uprzedza dłużnika o naszych intencjach i krokach, jakie zamierzasz podjąć. Wprawdzie od nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2012 r. nie musisz już załączać do pozwu potwierdzenia, że wezwanie do zapłaty zostało wysłane, nadal jest to zachowanie w dobrym guście. Świadczy o podjęciu przez wierzyciela stosownych działań celem polubownego załatwienia sporu, a także pozwala określić datę, od której wierzyciel może zacząć naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

Anna Koźmińska, adwokat, specjalista w zakresie prawa medycznego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40705 )
Array ( [docId] => 40705 )