Czy można zwolnić lekarza za niepodpisanie umowy o zakazie konkurencji

Kategoria: Zarządzanie
Data: 02-02-2016 r.

Stosowanie umów o zakazie konkurencji z personelem medycznym jest jedną z metod zabezpieczenia podmiotu leczniczego w zakresie utrzymania jakości udzielanych świadczeń, wpływającą pośrednio na wzrost konkurencyjności.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie (umowa o dzieło czy umowa cywilnoprawna) na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Brak umowy o zakazie konkurencji nie nadaje jednak pracownikowi zupełnej swobody w prowadzeniu ewentualnej działalności konkurencyjnej.

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jednak szerszym zabezpieczeniem dla pracodawcy jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Wokół stosowania umów o charakterze lojalnościowym pojawiły się wątpliwości co do konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z odmowy podpisania tego typu zobowiązań przez pracownika. Na kanwie dotychczasowego orzecznictwa został wypracowany jednoznaczny pogląd, w którym wskazano, że odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 kp) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 kp) (wyrok z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 411/02).

Problematyka zasadności stosowania umów lojalnościowych wobec lekarzy była wielokrotnie poruszana w środowisku kadry zarządzającej. Ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wśród przeciwników ich stosowania pojawiły się wątpliwości, że skutkiem wdrożenia będzie jedynie zwiększenie już i tak dużych kolejek do specjalistów. Związanie wykwalifikowanego lekarza tylko z jedną placówką medyczną spowoduje niemożność udzielania przez niego świadczeń w innych podmiotach ze szkodą dla pacjentów.

Zwolennicy twierdzą, że stosowanie tego typu umów umożliwia im pośrednią kontrolę nad personelem lekarskim, zwłaszcza przez stosowanie klauzul o charakterze względnym. Ich zdaniem nadmierne przepracowanie środowiska lekarskiego obniża efektywność oraz jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji nie jest korzystne dla danej placówki. W ciągu ostatnich lat tego typu umowy stały się również narzędziem do uzyskania kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak w tym przypadku zdania są podzielone. W obu sytuacjach trzeba pamiętać o analizie prawnej, aby zastosowane formy lojalnościowe były skuteczne.

Paulina Kutrzebka, prawnik, dyrektor Departamentu Life Science Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k., autorka magazynu "Zarządzanie placówką medyczną"

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38483 )
Array ( [docId] => 38483 )

Array ( [docId] => 38483 )