Jak zabezpieczyć placówkę przed kradzieżą sprzętu

Kategoria: Zarządzanie
Data: 16-02-2016 r.

Kradzieże sprzętu z placówek medycznych zdarzają się coraz częściej, ale przypadek jednego ze szpitali specjalistycznych, w którym skradziono aparaturę medyczną o wartości około 1 mln zł, był pierwszy na tak wielką skalę. Jak więc zapobiegać takim sytuacjom?

Kierownik podmiotu leczniczego ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież sprzętu medycznego. Nawet jeżeli wyciągnie konsekwencje wśród winnych, będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wiele pytań zadanych przez tzw. strony zainteresowane, np. organ założycielski, firmę ubezpieczeniową, która będzie wdrażać swoje procedury przed ewentualną wypłatą odszkodowania lub odmową wypłaty (jeżeli sprzęt był ubezpieczony na wypadek kradzieży), czy nawet jedynego płatnika, jakim jest NFZ.

Będzie musiał poinformować o tymczasowym zamknięciu pracowni lub przestaniu wykonywania procedur. Jeżeli chodzi o NFZ, z pewnością szpital może utracić więcej korzyści, np. w postaci kontraktu na badania endoskopowe lub inne procedury wykonywane za pomocą skradzionego sprzętu, z których szpital się rozliczał i tym samym otrzymywał z tego tytułu przychody.

Środki bezpieczeństwa

Jak się zabezpieczyć, aby do takiej sytuacji nie doszło powtórnie lub w ogóle w naszym podmiocie leczniczym?

To bardzo trudne pytanie i z pewnością jest uzależnione od wielu czynników, np. takich jak:

  • wielkość podmiotu leczniczego,
  • umiejscowienie pomieszczeń, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, kondygnacja, dostęp do kondygnacji przez osoby nieupoważnione, przejścia otwartymi korytarzami,
  • nadzór nad tymi pomieszczeniami po godzinach ich pracy, jeżeli nie ma w pobliżu osób lub komórek, które pracują 24 godziny na dobę, np. oddziałów szpitalnych,
  • zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, odpowiednie zamki, alarmy,
  • nadzór i monitoring obejmujący dane pomieszczenie.

Z przypadków kradzieży sprzętu medycznego trzeba wyciągnąć wnioski i wdrożyć działania korygujące oraz zapobiegawcze, uwzględniając wymienione punkty. Wszystko można spisać w odpowiedniej procedurze, wdrożyć ją. Jednak kolejne zabezpieczenie, kolejny monitoring to dodatkowy koszt.

Ale analizując dalej, kolejne osoby nadzorujące to dodatkowy koszt. Nic ponad standard nie odbywa się z ominięciem tego uciążliwego dla kierowników podmiotów leczniczych czynnika, jakim jest koszt.

Jak widać po ostatnim przypadku szpitala specjalistycznego, do kradzieży może dojść nawet na tak wielką skalę. Dyrekcja tego szpitala ma z pewnością poważne zadanie do zrealizowania i wiele procedur zapobiegawczych do wdrożenia. A może już teraz większość z nas zastanawia się, co by było gdyby.

Trzeba pamiętać, że firmy zabezpieczają się odpowiednimi polisami w przypadku zdarzeń, które ewidentnie wystąpiły z ich winy.

Każdego menedżera może spotkać taka sytuacja, na mniejszą lub większa skalę. Zdarzają się przypadki drobniejszych kradzieży, które też w konsekwencji powodują zwiększenie kosztów szpitala. Każdy z nas ma swoje procedury, zabezpieczenia, wyciąga wnioski po faktach, jednak życzę, aby takich wniosków wyciągać jak najmniej. Niestety przy dzisiejszym finansowaniu w opiece zdrowotnej, gdzie koszt i wynik finansowy stał się jednym z ważniejszych czynników działalności szpitala, oszczędzamy na wielu rzeczach, rzeczach ważnych wpływających na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych zasobów sprzętowych. Mowa o dobrym monitoringu, firmie ochroniarskiej, zabezpieczeniach, większym zakresie ubezpieczenia od wielu czynników.

Jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć się przed kradzieżą

1. Stworzenie i wdrożenie procedury związanej z powierzeniem własności szpitala osobie lub danemu działowi, który ponosi pełną odpowiedzialność np. za dany sprzęt medyczny.

2. Zawarcie odpowiednich zapisów w umowie z firmą zajmującą się ochroną mienia, zwrócenie uwagi, czy nadzór będzie sprawowany nad całością obiektu wewnątrz, czy będzie to tylko ochrona na zewnątrz, np. obsługa wjazdu i parkingu.

3. Odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny w odpowiednie zamki i alarmy.

Procedura zakupu nowego sprzętu nawet przy posiadaniu wolnych środków finansowych nie jest taka szybka. Mowa o szpitalach, które są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje proces związany z pozyskaniem nowego, specjalistycznego sprzętu. Niestety ustawa czasami jest utrudnieniem zakupu, narzuca bardziej czasochłonne rozwiązania niż zakup z tzw. wolnej ręki i wybór dostawcy, który zaproponował najkorzystniejsze warunki.

Piotr Miadziołko, dyrektor SPZOZ w Gostyniu, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, sekretarz Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, autor magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" i portalu serwiszoz.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38585 )
Array ( [docId] => 38585 )