Jakie organy powiadomić o remoncie w placówce medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 14-03-2017 r.

Przed przeprowadzeniem remontu uwzględnij wszelkie zmiany organizacji udzielania świadczeń. Możesz przenieść oddział, poradnię czy pracownię do innego miejsca, ale – jeśli masz kontrakt - powiadom o tym NFZ i pacjentów. Jak jeszcze zabezpieczyć udzielanie świadczeń medycznych w czasie modernizacji w placówce?

Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej, którym jest starosta. Prace remontowe przed rozpoczęciem nie podlegają zgłoszeniu organowi sanitarnemu. Dopiero gdyby na skutek remontu zmianie uległy dane, które są podstawą wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, konieczne będzie złożenie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia staroście i NFZ. Nie musisz informować o tym sanepidu, chyba że po wykonaniu prac zmienią się dane, które były podstawą wydania zezwolenia na prowadzenie działalności leczniczej.

Biorąc pod uwagę przepisy budowlane w pierwszej kolejności należy zauważyć, że odróżniają one remont obiektu budowlanego od jego przebudowy. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji (art. 3 pkt 7a i 8 Prawa budowlanego). Dopuszcza się przy tym stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak:

  • kubatura,
  • powierzchnia zabudowy,
  • wysokość,
  • długość,
  • szerokość bądź liczba kondygnacji.

W przypadku dróg dopuszcza się zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie, który nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją remont polega na prowadzeniu robót budowlanych. Nie będą więc podlegały wymaganiom dotyczącym remontu prace, które nie są takimi robotami (np. malowanie ścian, zmiana wyłożenia podłóg itp.), mieszczące się w zakresie bieżącej konserwacji pomieszczenia.

Niezależnie od tego, jeśli prowadzenie remontu wiąże się z czasowym zaprzestaniem działania pracowni, oddziału czy poradni, podmiot leczniczy udziela zaś świadczeń w tym zakresie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, konieczne będzie zawiadomienie oddziału wojewódzkiego NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń z co najmniej, co istotne 30 - dniowym wyprzedzeniem (§ 9 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej). Należy też brać pod uwagę fakt, że NFZ może po zakończeniu remontu skontrolować placówkę. Kontroli można się spodziewać, gdy w wyniku kontroli nastąpi tzw. miejsce udzielania świadczeń, które określono podczas kontraktowania dla danej komórki organizacyjnej.

Czy inna placówka może przejąć pacjentów

Na czas remontu możliwe jest przejęcie pacjentów przez inne szpitale. Należy jednak liczyć się z tym, że placówka w danym okresie nie będzie wykonywała świadczeń. Może się to łączyć z ograniczeniem zobowiązań finansowych płatnika. Dlatego warto przed przystąpieniem do remontu przemyśleć wszelkie zmiany organizacji udzielania świadczeń i wybrać rozwiązanie, które jest dla nas najkorzystniejsze. Można rozważyć przeniesienie oddziału, poradni czy pracowni do innego miejsca w budynku lub innego pomieszczenia. Oczywiście należy o tym poinformować oddział wojewódzki NFZ oraz pacjentów.

Reorganizacja i remonty są przeprowadzane z myślą o pacjentach i po to, aby poprawić jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pamiętajmy jednak, że niedotrzymanie terminów powiadomień o tym fakcie odpowiednich organów oraz nieprzemyślana organizacja udzielania świadczeń na czas przeprowadzanych zmian mogą skutkować karą.

 

Greta Kanownik, doktor nauk ekonomicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz kierownik Działu Administracji Medycznej w SPZOZ w Brzesku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40117 )
Array ( [docId] => 40117 )