Uniknij naruszania czasu pracy lekarzy

Kategoria: Zarządzanie
Data: 07-02-2017 r.

Placówki medyczne notoryczne naruszają czasu pracy pracowników medycznych i zastępują stosunek pracy umowami cywilno-prawnymi. Sprawdź, jakie zapisy w kontraktach posłużą wyeliminowaniu zarzutów dotyczących stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta przez dopuszczenie do pracy przemęczonego personelu.

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w tym lekarzy, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące. Tak wynika z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, do której zaimplementowano postanowienia dyrektywy nr 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz może zgodzić się na czas pracy przekraczający 48 godzin na tydzień. Dzieje się na na mocy tzw. klauzuli opt-out, która dotyczy wyłącznie sytuacji nadzwyczajnych i w zamyśle prawodawcy unijnego powinna mieć charakter przejściowy.

Okres rozliczeniowy nie może być w tym przypadku dłuższy niż cztery miesiące. Zgoda lekarza musi być uprzednia i wyrażona w formie pisemnej oraz dobrowolna. Może mieć charakter ogólny, tzn. obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Lekarz może ją wyrazić już przy zawieraniu umowy o pracę, jak też w czasie trwania stosunku pracy. Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili takiej zgody np. pomijanie przy przyznawaniu nagród, podwyżkach. Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia tego dyżuru. Co więcej, lekarze dyżurujący mają prawo do 24 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

Opisane regulacje dotyczą tylko i wyłącznie lekarzy świadczących pracę na podstawie umów o pracę. Czas udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy związanych z podmiotem leczniczym tzw. kontraktem nie jest regulowany. Oczywiście można założyć, że lekarz realizujący kontrakt będzie świadczył pracę w ramach czasowych opisanych w ustawie o działalności leczniczej, lecz takie założenie jest kompletną fikcją, ponieważ jednym z powodów masowego stosowania w ochronie zdrowia kontraktów jest właśnie sztywny gorset regulacji z zakresu czasu pracy.

Brak jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, które dotyczą nie-pracowników, naraża życie i zdrowie pacjentów, ponieważ lekarze - w jednym lub w kilku podmiotach - bez wymaganej przerwy świadczą pracę nawet przez kilka dni. Należy dodać, że przepisy odnoszące się do czasu pracy lekarzy – pracowników także są wadliwe, gdyż umożliwiają pracę w kilku podmiotach bez przerwy, praktycznie bez ograniczeń. Pracodawca nie ma obowiązku, a wręcz nie może dodawać czasu pracy lekarzy – pracowników, ponieważ godziłoby to w konstytucyjną swobodę podejmowania pracy i naruszałoby przepisy o ochronie danych osobowych.

Piotr Ciborski, ekspert prawa pracy, były inspektor pracy, zastępca okręgowego inspektora pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40003 )
Array ( [docId] => 40003 )