Alkohol w szkole – działania nauczycieli i dyrektora szkoły

Data: 11-04-2013 r.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele mają obowiązek reagować, kiedy zauważą, że uczeń spożywał alkohol. Dla nauczycieli, którzy nie zapewnią uczniom bezpieczeństwa Karta Nauczyciela przewiduje karę dyscyplinarną.

Nauczyciele oraz dyrektor szkoły mają obowiązek reagować, kiedy stwierdzą, że przebywający pod ich opieką uczniowie spożywali alkohol. Dotyczy to zarówno zajęć odbywających się w szkole, jak i poza terenem placówki, np. w czasie wycieczki. Niezależnie od przebiegu wydarzeń, nauczyciele muszą poinformować o zajściu rodziców, wychowawcę i dyrektora szkoły.

Rozmowa z rodzicami – ważne wskazówki dla nauczycieli

Karta Nauczyciela nakłada na nauczycieli obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę (art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli uczniowie znajdujący się pod opieką nauczycieli spożywali alkohol, ci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie rodziców, wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.

Wychowawca klasy musi poinformować o zajściu pedagoga szkolnego oraz wezwać rodziców lub opiekunów ucznia. Konieczne jest przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności opiekunów. Dla nauczycieli ważna powinna być ich reakcja oraz zachowanie. Jeżeli spotkają się bagatelizowaniem problemu lub z odmową współpracy lub stwierdzą, że mają podstawy sądzić, iż uczeń ulega demoralizacji , mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły, który pisemnie poinformuje o sytuacji sąd rodzinny lub policyjnego specjalistę ds. nieletnich.

W razie zaniedbań dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje wobec nauczycieli

Powiadomienie rodziców lub opiekunów o zachowaniu ucznia jest dla nauczycieli obowiązkiem o charakterze obligatoryjnym. Równie ważne dla nauczycieli i pedagoga szkolnego powinno być bieżące kontrolowanie sytuacji ucznia. W razie niepodjęcia właściwych działań, dyrektor szkoły powinien wyciągnąć wobec nauczycieli konsekwencje, włącznie z karą dyscyplinarną na jaką wskazuje art. 76 ustawy Karta Nauczyciela.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów i dla nauczycieli

Pojawienie się w szkole problemów związanych ze spożywaniem alkoholu nie może być bagatelizowane ani przez nauczycieli ani dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powinien zadbać o organizację zajęć profilaktycznych obejmujących tematykę uzależnień. Zajęcia powinien prowadzić pedagog szkolny lub – jeżeli dyrektor szkoły ma taką możliwość – np. specjalista zatrudniony w poradni psychologiczno pedagogicznej. Istotne jest jednak również zorganizowanie właściwych zajęć dla nauczycieli, np. w ramach doskonalenia zawodowego powinni przynajmniej raz uczestniczyć w szkoleniu na którym dowiedzą się, jak postępować z uczniami spożywającymi alkohol lub stosującymi inne używki.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1, art. 75-76 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Marta WysockaZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29844 )
Array ( [docId] => 29844 )

Array ( [docId] => 29844 )