Zapobieganie wagarom wymaga skutecznego systemu kar i nagród

Data: 10-04-2013 r.

Walka z wagarami często bywa trudna i nieskuteczna. Gdy kary nie skutkują, należy zastanowić się, czy są właściwie dobrane do wieku ucznia i specyfiki szkoły. Można też pomyśleć o nagrodzie dla klasy z największą frekwencją np. w formie wycieczki szkolnej.

By kary i nagrody były skuteczne, warto wypracować spójny i skuteczny katalog kar i nagród za frekwencję uczniów. Należy zapisać go w dokumentach szkolnych np. statucie szkoły. Poniżej przykłady kar i nagród.

Dycyplnująca rozmowa po wagarach

Przykładowe kary dla ucznia, który nie jest obecny na zajęciach szkolnych i nie ma usprawiedliwienia to:

 • rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z wagarującym uczniem (wychowawca sporządza notatkę z rozmowy),
 • upomnienie ucznia przez wychowawcę w obecności klasy, powiadomienie rodziców ucznia i pedagoga szkolnego,
 • rozmowa z rodzicami przeprowadzona przez wychowawcę w obecności ucznia, który powinien wytłumaczyć swoje postępowanie (wychowawca sporządza notatkę),
 • rozmowa z rodzicami przeprowadzona przez wychowawcę w obecności pedagoga i ucznia (wychowawca sporządza notatkę),
 • dyscyplinująca rozmowę z dyrektorem szkoły, przeprowadzana w obecności wychowawcy, pedagoga (wychowawca sporządza notatkę),
 • wizyta wychowawcy w domu ucznia, w miarę potrzeby w obecności pedagoga, policjanta/ dzielnicowego (wychowawca sporządza notatkę),
 • nagana udzielona uczniowi przez dyrektora na apelu szkolnym (wychowawca sporządza notatkę i załącza do dokumentacji ucznia),
 • obniżenie uczniowi oceny zachowania, zgodnie z zasadami oceniania, przyjętymi w danej szkole,
 • powiadomienie rodziców oraz kontakt z kuratorem, jeżeli uczeń jest pod kuratelą, w celu poinformowania ich o podjęciu dalszych kroków wobec ucznia, sporządzenie opinii o uczniu z uwzględnieniem podjętych działań ze strony szkoły i skierowanie sprawy do sądu rodzinnego.

Pochwała za wysoką frekwencję

Przykładowe nagrody dla ucznia, który ma wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych:

 • pochwała słowna udzielona przez nauczyciela w obecności klasy,
 • pisemna pochwała wpisana przez nauczyciela do klasowego zeszytu uwag i spostrzeżeń,
 • umieszczenie nazwiska wyróżniającego się ucznia na tablicy samorządu uczniowskiego,
 • wyróżnienie ucznia za szczególne osiągnięcia na terenie klasy lub szkoły dyplomem lub nagrodą rzeczową na apelu szkolnym,
 • wystosowanie listu pochwalnego do rodziców ucznia. List powinien być odczytany i wręczony rodzicom na apelu szkolnym,
 • podwyższenie uczniowi oceny semestralnej z zachowania.

Bożena Winczewska, specjalistka prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30116 )
Array ( [docId] => 30116 )

Array ( [docId] => 30116 )