Czerwiec - czas na przedwakacyjny przegląd budynku szkolnego

Data: 11-06-2013 r.

Jednym z zadań, które nie jest obligatoryjne, ale warto wykonać w czerwcu, jest zaplanowanie i przeprowadzenie przeglądu budynku szkolnego i terenów wokół szkoły. Przepisy nie wyznaczają żadnych konkretnych dat na wykonanie tych czynności - decyduje o tym dyrektor szkoły. Bardzo dobrym terminem jest właśnie czerwiec, gdyż może się okazać, że konieczne będzie przeprowadzenie napraw i remontów czy nawet inwestycji, a te najlepiej przeprowadzać pod nieobecność uczniów, a więc podczas wakacji.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przegląd szkoły musi być przeprowadzony co najmniej raz w roku. Procedura przygotowania przeglądu obiektów należących do szkoły składa się z 8 kroków:

  1. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia przeglądu.
  2. Powołanie komisji do przeprowadzenia przeglądu i wyznaczenie zakresu zadań.
  3. Wyznaczenie terminu/terminów pracy komisji do przeprowadzania przeglądu.
  4. Przeprowadzenie przeglądu.
  5. Sporządzenie protokołu z przebiegu przeglądu.
  6. Ustalenie zakresu wymaganych napraw, remontów i inwestycji.
  7. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań.
  8. Ustalenie terminu sprawdzającego wywiązanie się ze zleconych zadań.

 

Przygotowanie planu napraw, modernizacji i remontów

Znając wyniki przeglądu obiektów szkolnych dyrektor powinien podjąć kroki w celu usunięcia znalezionych usterek, dokonania napraw, remontów i inwestycji.

Przed podjęciem działań należy dokładnie sprawdzić jakimi środkami finansowymi dysponuje szkoła, w razie potrzeby skonsultować to z organem prowadzącym. Gdyby się okazało, że nie wszystko uda się zrealizować podczas wakacji, należy ustalić jak najkorzystniejszy dla szkoły harmonogram prac, ale z całą pewnością priorytetem powinno być przede wszystko to, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w szkole po wakacjach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29870 )
Array ( [docId] => 29870 )