Czy rodzice uczniów mogą pomagać przy wakacyjnym remoncie w szkole

Data: 28-05-2013 r.

Jeśli rodzice zgłosili się do prac remontowych w szkole, za ich bezpieczeństwo odpowiadać będzie dyrektor szkoły. Dlatego gdy dostrzega zagrożenia związane z wykonywaniem przez rodziców prac nie powinien wyrażać na nie zgody.

Aby uchronić się od odpowiedzialności i ograniczyć negatywne konsekwencje ewentualnego wypadku można ustalić z rodzicami, by:

 
  1. prace związane z bezpośrednim zagrożeniem były wykonane przez fachowca opłaconego z funduszy rady rodziców, np. malowanie sufitu,

  2. dobrowolne ubezpieczyli się od następstw nieszczęśliwego zdarzenia.

Prace remontowe w pomieszczeniach szkoły muszą być przeprowadzane pod nieobecność uczniów.

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp

Zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole dyrektor wykonuje współpracując z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Inicjatywy rodziców w sprawie poprawy tych warunków wiążą się często z propozycją wykonywania przez nich samych określonych prac na rzecz szkoły np. malowania pomieszczeń.

Wszystkie prace na rzecz szkoły powinny być wykonywane w bezpiecznych warunkach. Gdy występuje bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia osób, które będą je wykonać, niezbędne jest podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Jeśli w ocenie dyrektora szkoły niektóre prace, które zamierzają wykonać rodzice zagrażają ich bezpieczeństwu, powinien w uzgodnieniu z nimi zmienić ich zakres.

Zapamiętaj!

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Rodzice mogą się ubezpieczyć od nagłych wypadków

Rodzice, jako osoby dorosłe mające umiejętność rozpoznania niebezpieczeństw i kierowania swoim postępowaniem powinni unikać sytuacji grożącej wypadkiem. Aby ograniczyć negatywne konsekwencje ewentualnego wypadku mogą ubezpieczyć się od następstw takiego zdarzenia. Zakład ubezpieczeń, z którym podpiszą umowę udzieli im ochrony ubezpieczeniowej na jej podstawie. Umowa ubezpieczenia ma charakter dobrowolny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29860 )
Array ( [docId] => 29860 )