Do odbioru dziecka z przedszkola może upoważnić każdy rodzic z osobna

Data: 17-03-2015 r.

Jeśli władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu rodzicom, to oboje mają prawo upoważnić do odbioru dziecka osobę trzecią. Dyrektor musi zastosować się do woli rodzica przekazującego upoważnienie nawet, gdy drugi rodzic nie zgadza się na to, by dziecko było odbierane przez osobę wskazaną przez pierwszego.

Zasady, na podstawie których dyrektor przedszkola i nauczyciele zgadzają się na odbiór dziecka przez rodziców lub osoby trzecie, określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast kwestie szczegółowe powinny być określone w dokumentach przedszkola, np. w statucie albo wewnętrznej procedurze.

Z perspektywy dyrektora przedszkola szczególnie trudna może być sytuacja, gdy wyłącznie jedno z rodziców wydaje upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę trzecią. Jeśli władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu rodzicom, to zgodnie z prawem oboje mają prawo upoważnić do odbioru dziecka każdą osobę trzecią, która zapewni mu bezpieczeństwo i właściwą opiekę. Dyrektor przedszkola ma obowiązek zastosowania się do woli rodzica przekazującego upoważnienie. Dotyczy to również sytuacji, gdy drugi rodzic nie zgadza się na to, by dziecko było odbierane przez osobę wskazaną przez pierwszego.

Dyrektor placówki nie może pełnić roli arbitra i samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie. Ma więc obowiązek wydać dziecko osobie, która zgodnie z prawem może być do tego upoważniona, niezależnie od woli rodzica, który nie wyrażał zgody na takie działanie – patrz przykład.

Przykład:

Rodzice dziecka są po rozwodzie, ale pełna władza rodzicielska przysługuje nadal obojgu. W wyroku rozwodowym sąd orzekł, że ojciec sprawuje opiekę nad dzieckiem od piątku do niedzieli i w piątek ma prawo odbierać dziecko z przedszkola. Rodzice przedstawili dyrektorowi placówki kopię orzeczenia. Zdarza się, że w niektóre piątki ojciec musi zostać dłużej w pracy, dlatego złożył w przedszkolu oświadczenie, w którym upoważnił swoją nową partnerkę do odbierania dziecka w jego imieniu. Matka dziecka nie zgadza się na takie rozwiązanie. Przedstawiła dyrektorowi placówki pismo, w którym zabrania wydawania dziecka partnerce byłego męża. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola, mimo sprzeciwu matki, nie ma prawa odmówić partnerce ojca odbioru dziecka.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36740 )
Array ( [docId] => 36740 )

Array ( [docId] => 36740 )