Dokumentacja próbnej ewakuacji – po treningu, czas na wnioski

Data: 26-11-2013 r.

Na praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji dyrektorzy szkół mieli czas do końca listopada. Rozporządzenie nakłada na nich także obowiązek właściwego udokumentowania próbnej ewakuacji. Podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej dokumentacja próbnej ewakuacji będzie dowodem, że została właściwie przeprowadzona.

Dokumentacja próbnej ewakuacji powinna wskazać dyrektorowi problemy, które mogą utrudnić sprawną i bezpieczną ewakuację oraz stanowić materiał porównawczy przy ocenie podobnych ćwiczeń prowadzonych w przyszłości. Rozporządzenie nie wskazuje jakie dokumenty należy stworzyć, dlatego powinna opisywać to Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Niezależnie od tego, czy przyjęto formę protokołu, czy sprawozdania, w dokumentacji próbnej ewakuacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

 1. data i godzina przeprowadzonego ćwiczenia ewakuacyjnego,
 2. udział służb specjalnych w ćwiczeniach ewakuacyjnych (straży, policji, zespołów ratownictwa medycznego),
 3. informacja o sposobie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego,
 4. liczba ewakuowanych osób (do weryfikacji danych można wykorzystać wykazy obecności uczniów i pracowników) oraz wskaźnik procentowy liczby ewakuowanych osób w stosunku do całkowitej liczby osób jaka mogła przebywać w obiekcie w czasie ewakuacji z związku ze stałym użytkowaniem obiektu,
 5. czas ewakuacji poszczególnych obszarów/kondygnacji/ stref, na które podzielony jest obiekt,
 6. czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia budynku przez zorganizowane grupy osób,
 7. całkowity czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia go przez wszystkich użytkowników (bez osób prowadzących ćwiczenie),
 8. ocena, spostrzeżenia, wnioski podsumowujące ćwiczenie,niezbędne do modyfikacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,obejmujące itp.:
 • sposób rozpoczęcia ewakuacji/ogłoszenia alarmu, zasięg słyszalności środków technicznych użytych do ogłaszania alarmu, skuteczność alarmu,
 • stan sprawności systemów awaryjnych (oświetlenia ewakuacyjnego, elektrycznych zamknięć w drzwiach ewakuacyjnych, itp.),
 • stan dróg i wyjść ewakuacyjnych, drożność i równomierność rozłożenia natężenia przemieszczania się zorganizowanych grup osób na głównych drogach ewakuacyjnych,
 • zgodność postępowania uczniów, nauczycieli, innych pracowników z wymaganiami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego podczas ewakuacji i po ewakuacji (prawidłowość pozostawienia pomieszczeń, prowadzenia ewakuacji, znajomość wyznaczonego miejsca do grupowania się osób ewakuowanych, sprawdzenie stanu osobowego poszczególnych klas oraz osób ewakuowanych z innych pomieszczeń, ewidencja osób brakujących, itp.),
 • poprawność i efektywność działań pracowników odpowiedzialnych za organizację i przebieg ewakuacji (wyłączenie dopływu prądu, zabezpieczenie pomieszczeń/dokumentów, koordynowanie ćwiczeń ewakuacyjnych, itp.),
 • wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły,
 • konieczne działania, które trzeba podjąć, aby wyeliminować zauważone nieprawidłowości, wpływające negatywnie na warunki ewakuacji.


Do sporządzonego dokumentu należy dołączyć kopię pisma adresowanego do komendanta Państwowej Straży Pożarnej, któremu zgłoszono zamiar przeprowadzenia ćwiczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33352 )
Array ( [docId] => 33352 )

Array ( [docId] => 33352 )