Nauczyciel wychowania fizycznego musi być sprawny

Data: 20-11-2013 r.

Dyrektor szkoły musi pamiętać, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien być osobą sprawną. Dla nauczycieli może oznaczać to konieczność poddania się badaniom lekarskim. Karta Nauczyciela uprawnia dyrektora do skierowania nauczyciela na badanie kontrolne.

Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych zajęć tak samo, jak pozostali członkowie rady pedagogicznej (art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jednocześnie jednak w stosunku do niego stosowane są dodatkowe przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Nauczyciel wychowania fizycznego nie musi demonstrować ćwiczeń

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują, że nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek demonstrowania ćwiczeń, które będą wykonywali uczniowie. Musi on jednak szczegółowo zapoznać ich z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń i uczestniczenia w grach oraz zabawach (§ 31 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Rzetelne wykonywanie tego obowiązku nie zawsze jest możliwe dla nauczycieli, którzy nie są w pełni sprawni fizycznie, nawet jeżeli samodzielnie nie dokonują demonstracji ćwiczeń.

Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania lekarskie

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za stworzenie dla uczniów bezpiecznych warunków pracy podczas zajęć. Jeżeli w jego opinii nauczyciel wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych nie jest zdolny do wykonywania obowiązków, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, może skierować go na badania kontrolne (art. 23 ust. 5 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może wydać skierowanie niezależnie od tego, czy nauczyciel posiada aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania obowiązków zawodowych.

Prawo nie przewiduje dla nauczycieli możliwości odmowy poddania się badaniom. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego dwukrotnie nie stawi się na badaniach, dyrektor szkoły może rozwiązać z nim stosunek pracy (art. 23 ust. 4 pkt 2 Karta Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły został poinformowany o ponownym niestawieniu się nauczyciela na badaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29920 )
Array ( [docId] => 29920 )

Array ( [docId] => 29920 )