Dyrektor nie może nakładać kar za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-12-2015 r.

Nakładanie na rodziców dodatkowych opłat za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Chcąc dyscyplinować niepunktualnych rodziców, dyrektor przedszkola musi odwoływać się do innych środków, które są określone w statucie lub regulaminie przedszkola.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w gminnych przedszkolach. Nakładanie kar finansowych na rodziców, którzy nie odbierają dziecka po godzinach pracy przedszkola, stanowi naruszenie tego przepisu.

Opłaty nalicza się tylko za uczestnictwo dziecka w zajęciach

Od 1 września 2013 r. rodzice nie mogą być obciążani opłatami za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola. W tym czasie w placówce nie są już prowadzone zajęcia dodatkowe, a tylko za korzystanie z takich zajęć można pobierać opłatę, nie wyższą jednak niż 1 zł za każdą godzinę.

Zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka określa się w regulaminie

W celu dyscyplinowania rodziców w przedszkolu należy ściśle określić zasady odbierania dzieci z placówki oraz konsekwentnie ich przestrzegać. Regulamin bądź statut powinien wskazywać, jakie czynności podejmuje nauczyciel, gdy po dziecko nie zgłaszają się osoby upoważnione do jego odbioru. Najczęściej są to:

 • próba nawiązania telefonicznego kontaktu,
 • powiadomienie dyrektora przedszkola,
 • powiadomienie policji.

Nauczyciel nie może opuścić placówki dopóki opieki nad dzieckiem nie przejmie osoba upoważniona lub funkcjonariusz policji.

Jeżeli sytuacja się powtarza, przedszkole zawiadamia sąd rodzinny

Jeżeli rodzice regularnie nie odbierają dziecka w ustalonych godzinach, a podejmowane próby skontaktowania się z nimi kończą się niepowodzeniem, dyrektor przedszkola powinien powiadomić sąd rodzinny. Powiadomienie dotyczy możliwości niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków rodzinnych przewidzianych przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy to także przypadków, w których rodzic zgłosi się po dziecko bez interwencji policji, ale spóźnienie jest na tyle duże, by uznać, że rodzice mogą zaniedbywać spoczywające na nich obowiązki.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38125 )
Array ( [docId] => 38125 )

Array ( [docId] => 38125 )