Dyrektor nie może nakładać kar za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-12-2015 r.

Nakładanie na rodziców dodatkowych opłat za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Chcąc dyscyplinować niepunktualnych rodziców, dyrektor przedszkola musi odwoływać się do innych środków, które są określone w statucie lub regulaminie przedszkola.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w gminnych przedszkolach. Nakładanie kar finansowych na rodziców, którzy nie odbierają dziecka po godzinach pracy przedszkola, stanowi naruszenie tego przepisu.

Opłaty nalicza się tylko za uczestnictwo dziecka w zajęciach

 

Od 1 września 2013 r. rodzice nie mogą być obciążani opłatami za nieodebranie dziecka po godzinach pracy przedszkola. W tym czasie w placówce nie są już prowadzone zajęcia dodatkowe, a tylko za korzystanie z takich zajęć można pobierać opłatę, nie wyższą jednak niż 1 zł za każdą godzinę.

Zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka określa się w regulaminie

W celu dyscyplinowania rodziców w przedszkolu należy ściśle określić zasady odbierania dzieci z placówki oraz konsekwentnie ich przestrzegać. Regulamin bądź statut powinien wskazywać, jakie czynności podejmuje nauczyciel, gdy po dziecko nie zgłaszają się osoby upoważnione do jego odbioru. Najczęściej są to:

  • próba nawiązania telefonicznego kontaktu,
  • powiadomienie dyrektora przedszkola,
  • powiadomienie policji.

Nauczyciel nie może opuścić placówki dopóki opieki nad dzieckiem nie przejmie osoba upoważniona lub funkcjonariusz policji.

Jeżeli sytuacja się powtarza, przedszkole zawiadamia sąd rodzinny

Jeżeli rodzice regularnie nie odbierają dziecka w ustalonych godzinach, a podejmowane próby skontaktowania się z nimi kończą się niepowodzeniem, dyrektor przedszkola powinien powiadomić sąd rodzinny. Powiadomienie dotyczy możliwości niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków rodzinnych przewidzianych przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy to także przypadków, w których rodzic zgłosi się po dziecko bez interwencji policji, ale spóźnienie jest na tyle duże, by uznać, że rodzice mogą zaniedbywać spoczywające na nich obowiązki.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38125 )
Array ( [docId] => 38125 )