Dziecko z przedszkola może odebrać osoba niepełnoletnia

Data: 02-07-2015 r.

Statut przedszkola nie może zawierać zakazu odbierania wychowanków z placówki przez osoby niepełnoletnie. Jednakże osoby te muszą być upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka, a ich pisemna zgoda musi się znajdować w dokumentacji przedszkolnej.

Zasady odbioru dziecka z przedszkola powinny być szczegółowo uregulowane w statucie przedszkola. Przepisy prawa przewidują, że dziecko może być odebrane zarówno przez rodzica (prawnego opiekuna), jak i inną osobę upoważnioną przez rodzica (prawnego opiekuna) do odbioru, o ile osoba ta zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo. Nie musi więc być to osoba pełnoletnia. To rodzic (bądź prawny opiekun dziecka) decyduje, kto ma odebrać jego dziecko z przedszkola. Może więc uznać, że dziecko będzie odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które wedle jego osądu jest na tyle samodzielne i dojrzałe emocjonalnie, że może sprawować pieczę nad młodszym bratem lub siostrą w trakcie powrotu do domu.

Dyrektor przedszkola nie może ingerować w decyzję rodziców. Należy jednak uniemożliwić odbiór dziecka przez osobę, która nie została upoważniona przez rodziców. Formularz upoważnienia może stanowić załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Może być również wręczony rodzicom w inny sposób. Rodzice powinni być bowiem świadomi faktu, że odbiór ich dziecka przez inną osobę wymaga udzielenia jej stosownego upoważnienia.

Opisana zasada powinna być również przestrzegana również w przedszkolach niepublicznych.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37429 )
Array ( [docId] => 37429 )