Dyrektor przedszkola nie może zabronić rodzicom odwiedzania dziecka

Data: 12-05-2013 r.

Dyrektor przedszkola nie może zabronić rodzicom odwiedzania dziecka w czasie zajęć, ale powinien wytłumaczyć im, że dla nauczycieli będzie to kłopotliwe. Warto też zapewnić rodziców, że w razie potrzeby nauczyciel przedszkola zawiadomi ich o konieczności przyjścia do dziecka.

Rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad niepełnoletnim dzieckiem mają prawo do kontaktu z dzieckiem również, kiedy opiekę sprawuje nad nim nauczyciel przedszkola. Dyrektor przedszkola powinien jednak spróbować przekonać opiekunów, że odwiedzając dziecko mogą zakłócić prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolu dziecku nic nie zagraża, bo obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nakłada na nie Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

Zasady kontaktu z dzieckiem ustala dyrektor szkoły

Ze względu na konieczność prawidłowego zrealizowania zaplanowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego, dyrektor szkoły nie może dopuścić, by rodzice odwiedzali dziecko w dowolnym wybranym przez siebie momencie. Takie działanie byłoby problematyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Zasady kontaktu rodziców z dzieckiem w czasie trwania zajęć można zamieścić w regulaminie przedszkola. Dyrektor przedszkola musi upewnić się, że wszyscy rodzice i każdy nauczyciel przedszkola zostali zapoznani z uregulowaniami wewnętrznymi. Wówczas obecność rodziców placówce nie będzie oznaczała dla nauczycieli dezorganizacji zaplanowanych zajęć, a rodzice będą mogli sprawdzić, jak zachowuje się dziecko.

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje przedszkole do zapewnienia bezpieczeństwa

Rodzice obawiający się o bezpieczeństwo dziecka muszą wiedzieć, że dyrektor przedszkola jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom podczas realizowanych zajęć (art. 39 ust. 1 pkt 5a Ustawa o systemie oświaty). Ponadto, o bezpieczeństwo dzieci dba również każdy nauczyciel przedszkola (art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela). Nie ma więc konieczności wprowadzania dodatkowej, rodzicielskiej kontroli dla nauczycieli prowadzącej zajęcia.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29853 )
Array ( [docId] => 29853 )