Sanepid nie musi informować dyrektora szkoły o kontroli

Data: 09-04-2013 r.

Sanepid nie musi informować dyrektora szkoły o planowanej kontroli. Zapowiadanie kontroli jest konieczne w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, iż prowadzenie szkoły nie jest prowadzeniem tego rodzaju działalności, co daje sanepidowi prawo do niezapowiedzianej kontroli.

Sanepid ma obowiązek informować o planowanej kontroli w związku z zasadami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 79). Ustawa o systemie oświaty wyraźnie jednak mówi, że prowadzenie szkoły lub placówki wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą (art. 83a ust. 1). Oznacza to, że dla dyrektora szkoły niezapowiedziana kontrola nie powinna być zaskoczeniem. Kontroli może spodziewać się także dyrektor przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

O co kontrola zapyta dyrektora szkoły i przedszkola

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje dyrektora szkoły do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Dyrektor przedszkola czy dyrektor szkoły nie mogą zakazać skontrolowania placówki. Art. 25 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązuje do:

  • umożliwienia wstępu do szkoły lub przedszkola oraz pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład o każdej porze dnia i nocy,
  • udzielania pisemnych lub ustnych informacji,
  • umożliwiania przesłuchiwania osób,
  • okazania dokumentacji oraz udostępniania danych,
  • umożliwienia pobrania próbek do badań laboratoryjnych.

W razie zaniedbań dyrektor przedszkola i szkoły może spodziewać się kontroli

W związku z tym, że Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły i przedszkola obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zarówno rodzice jak i pracownicy mogą zgłosić do sanepidu pojawienie się nieprawidłowości. Wówczas nie jest konieczne informowanie dyrektora szkoły o kontroli, ponieważ – jak można się spodziewać – zaniedbania zostałyby czasowo usunięte, co nie rozwiąże problemu niewłaściwego zarządzania placówką.

Podstawa prawna

  • art. 83a ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
  • art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).
Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

6 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów o umowach terminowych

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29843 )
Array ( [docId] => 29843 )

Array ( [docId] => 29843 )