Dyrektor szkoły kieruje pracowników na 4 rodzaje badań lekarskich  

Data: 06-08-2013 r.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego trzeba skontrolować aktualność badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Bez nich nie można dopuścić ich do pracy. Każda osoba przyjmowana do pracy u danego pracodawcy podlega wstępnym badaniom lekarskim.

 
Dyrektor szkoły ma obowiązek kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie:
  1. wstępne – na które są kierowane osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Z obowiązku poddania się wstępnym badaniom lekarskim wyłączone są osoby przyjmowane ponownie do pracy w szkole:
  • na to samo stanowisko lub
  • na stanowisko o takich samych warunkach pracy - na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tą samą szkołą;

  1. okresowe – na które są kierowani pracownicy w momencie, gdy upływa termin ważności poprzednio wykonanych badań profilaktycznych (np. wstępnych badań lekarskich);
  2. kontrolne – które są zobowiązani wykonać pracownicy powracający do pracy po ponad 30-dniowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Jeżeli bezpośrednio po tak długiej nieobecności w pracy pracownik wybiera się na urlop wypoczynkowy, to badania może wykonać po jego zakończeniu, ale tak aby w dniu stawienia się do pracy legitymował się aktualnym orzeczeniem lekarskim;
  3. inne zalecone badania lekarskie – wynikające z przepisów szczególnych (np. badania lekarskie po urlopie dla poratowania zdrowia, badania epidemiologiczno -sanitarne) lub z bieżącego stanu zdrowia pracownika.

Agnieszka Rumik, radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29895 )
Array ( [docId] => 29895 )