Dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela za nieobecność na dyżurze

Data: 03-11-2013 r.

Pełnienie dyżuru podczas przerwy jest dla nauczycieli takim samym obowiązkiem, jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, wskazuje na to Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela, który nie będzie wywiązywał się z tego obowiązku.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 39 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). W celu wywiązania się z tego zadania wyznacza tzw. dyżury dla nauczycieli podczas przerw.

Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczycieli do dyżurów

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli nie tylko obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale zobowiązuje również do realizowania zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela). Do takich zadań dyrektor szkoły zaliczy także sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerwy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela (§ 14 ust. 1 rozporządzenia). Przepis ten wskazuje, że jednym z obowiązków o których mówi Karta Nauczyciela jest realizowanie dyżurów.

Dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje za niedopełnienie obowiązków

Karta Nauczyciela nakłada przewiduje dla nauczycieli odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli niewywiązujących się z obowiązku pełnienia dyżuru podczas przerwy wyciągnąć konsekwencje w postaci kary. Kara dyscyplinarna nie jest wymierzana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela). Należy również pamiętać o odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli, przez zaniedbania których w szkole doszłoby do wypadku.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 3, art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, Poz. 674 ze zm.),

  • art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 w. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, Poz. 2572 ze zm.),

  • § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 6, Poz. 69 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29914 )
Array ( [docId] => 29914 )