Zajęcia prowadzone przez osoby spoza szkoły

Data: 08-10-2013 r.

Do szkół zaprasza się specjalistów z zewnątrz − terapeutów, trenerów, strażników miejskich czy nawet policjantów. Mają urozmaicić, ożywić zajęcia, dać przykład z życia. Nauczyciele prowadzący lekcje zgodnie z planem są zazwyczaj proszeni o opuszczenie sali, aby dać uczniom większą swobodę wypowiedzi, „otwarcia się”. Uwaga, takie praktyki są niezgodne z przepisami.

W czasie zajęć z uczniami, prowadzonych przez osobę z zewnątrz zaproszoną przez szkołę, obecność nauczyciela jest konieczna. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Nauczyciel realizuje swoje zadania rzetelnie

Z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela łączy się przyjęcie określonych zadań, obowiązków i odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami, nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia powinni oni realizować:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w określonym wymiarze,
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Ich zadania powinien określić statut szkoły.

Wszystkie zajęcia szkolne muszą przebiegać pod opieką nauczyciela

Wszystkie zajęcia w szkole muszą być prowadzone pod nadzorem nauczycieli. Zasada ta obowiązuje także podczas przerw w zajęciach. Osobie z zewnątrz, zaproszonej do wygłoszenia w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela prelekcji czy poprowadzenia warsztatu, nie można powierzać opieki nad uczniami i czynić ją odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów. Jej obecność w klasie nie zwalnia nauczyciela z jego obowiązków, w tym do podejmowania odpowiednich działań, gdy pojawiają się sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniom. Osoba prowadząca warsztaty powinna uwzględnić obecność nauczyciela w klasie i poprowadzić je w taki sposób, by uzyskać oczekiwany aktywny w nich udziału.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29908 )
Array ( [docId] => 29908 )

Array ( [docId] => 29908 )