Kary dyscyplinarne dla nauczycieli szkół niepublicznych

Data: 20-01-2015 r.

Rzecznik praw dziecka postuluje o nowości oświatowe w zakresie przepisów dotyczących kar dyscyplinarnych dla nauczycieli. Zdaniem rzecznika aktualne przepisy nie chronią dostatecznie dobra dzieci. W szczególności apel dotyczy kar dla nauczycieli szkół niepublicznych, którzy nie podlegają wszystkim regulacjom ustawy Karta Nauczyciela.

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w rozporządzeniu w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego – wystąpienie było zwróceniem uwagi na fakt, iż zmiany te postulował już w 2011 roku. Od tego czasu w rzeczonym temacie nie pojawiły się oczekiwane nowości oświatowe, mimo iż nowelizacji uległa Karta Nauczyciela.

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli

Zdaniem RPD nowości oświatowe powinny dotyczyć przede wszystkim zasad powoływania  członków komisji dyscyplinarnych dla nauczyciela. Do najważniejszych postulatów zalicza:

  • włączenie do składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli osoby z wykształceniem prawniczym,
  • umożliwienie rodzicom dziecka uczestniczenia w pracach komisji, jeżeli prowadzona sprawa dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
  • umożliwienie wnoszenia odwołania od postanowień komisji, gdy zapadła decyzja o niewszczynaniu postępowania dyscyplinarnego lub zażalenia na umorzenie wszczętego postępowania dyscyplinarnego, przez osobę wnoszącą.

Zdaniem RPD takie nowości oświatowe są konieczne, aby zwiększyć skuteczność prac prowadzonych przez komisje dyscyplinarne dla nauczycieli oraz podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów. W wystąpieniu z 19 grudnia 2014 r. RPD zwrócił uwagę, że  Minister Edukacji Narodowej nie uwzględnił tych postulatów nowelizując przepisy, w tym ustawę Karta Nauczyciela.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli szkół niepublicznych

W ostatnim wystąpieniu RPD podnosi także konieczność rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach niepublicznych. Obecnie kary dyscyplinarne są przewidziane tylko dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Zdaniem rzecznika konieczne są takie nowości oświatowe, aby za uchybienie godności nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim kary były przewidziane dla nauczycieli bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego.

Źródło:

Komunikat Rzecznika Praw Dziecka

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36413 )
Array ( [docId] => 36413 )

Array ( [docId] => 36413 )