Koniec internetowych kursów wychowawców kolonii

Data: 03-02-2015 r.

Weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ws. warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Nowości oświatowe mają przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników wypoczynku – dla nauczycieli przewidziane są wykłady i zajęcia praktyczne.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadzają nowości oświatowe jest wykluczenie możliwości zdobywania uprawnień kierownika i wychowawcy wypoczynku poprzez zrealizowanie kursu e-learningowego. Zdaniem ustawodawcy taka forma nie przewidywała dla nauczycieli możliwości zdobycia niezbędnych umiejętności praktycznych. Nowości oświatowe mają pozytywnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników wypoczynku.

Dyrektor szkoły nie zorganizuje kursu e-learningowego

Wprowadzając nowości oświatowe resort edukacji chce zapobiec sytuacji, w których dyrektor szkoły organizuje internetowe kursy dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia kierowników czy wychowawców kolonijnych. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje obowiązek uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach praktycznych. Oprócz tego dla nauczycieli ubiegających się o uprawnienia przeprowadzony zostanie obowiązkowy egzamin praktyczny (§ 14 ust. 3 rozporządzenia).

Kursy wzbogacone merytorycznie

Znowelizowane rozporządzenie uzupełnia programy kursów dla nauczycieli i innych kandydatów na kierownika i wychowawcę wypoczynku o nowe elementy merytoryczne i formy realizacji. Nowości oświatowe wprowadzają konieczność położenia większego nacisku na zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym oraz opieką nad niepełnosprawnymi uczestnikami wypoczynku (załącznik nr 4 i 5 do rozporządzenia).

Zapewnienie dostępu do opieki medycznej – nowy obowiązek organizatorów

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza także zapis stanowiący, że obowiązkiem organizatorów wypoczynku jest zapewnienie uczestnikom dostępu do opieki medycznej. Oznacza to, że jeżeli organizatorem jest dyrektor szkoły, to on musi zadbać o taki dostęp (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36479 )
Array ( [docId] => 36479 )

Array ( [docId] => 36479 )