Dyrektor szkoły nie może zlecić badania ucznia bez zgody rodziców

Data: 06-01-2015 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nie uprawnia go to jednak do poddawania uczniów zabiegom leczniczym, nawet jeżeli miałoby być to działanie gwarantujące bezpieczeństwo dla uczniów i nauczycieli.

Dyrektor szkoły uzyskawszy niepotwierdzoną przez rodziców informację o zagrażającym bezpieczeństwu społeczności szkolnej stanie zdrowia ucznia, powinien możliwie szybko ustalić stan faktyczny i podjąć działania zmierzające do zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły i jest kontrolowane w ramach nadzoru pedagogicznego (art. 33 ust. 2 pkt 7 i art. 39 ust. 5a ustawa o systemie oświaty). Nie może być to jednak zlecenie przeprowadzenie badania, na które zgody nie wyrażają opiekunowie ucznia.

Dyrektor szkoły nie może poddać ucznia badaniom

Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela nie precyzują, jakie czynności może i powinien podejmować dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla nauczycieli i uczniów. W przypadku podejrzenia złego stanu zdrowia ucznia dyrektor szkoły powinien niezwłocznie poinformować o tym rodziców lub opiekunów, sam jednak nie może zdecydować o przeprowadzeniu badań lekarskich. Zgodnie z regulacjami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tylko osoby sprawujące władzę rodzicielską nad uczniem oraz sam uczeń mogą wyrazić zgodę na udzielenie osobie niepełnoletniej określonych świadczeń medycznych (art. 32 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Dyrektor szkoły nie może zmusić lekarza do przeprowadzenia badania

Za przeprowadzenie zabiegu leczniczego, do którego zaliczają się także badania, bez zgody rodziców, a w przypadku osób, które ukończyły 16 lat, również bez zgody ucznia, lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej. W związku z tym, lekarz nie podejmie się przeprowadzenia takiego zabiegu bez oświadczenia woli opiekunów, nawet jeżeli dyrektor szkoły będzie tłumaczył zasadność przeprowadzenia badania obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów i dla nauczycieli. Ustawa o systemie oświaty nie daje dyrektorowi takich uprawnień. Za przeprowadzenie badania odpowiedzialność poniósłby lekarz, a nie dyrektor szkoły (art. 192 Kodeks karny).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36339 )
Array ( [docId] => 36339 )