Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wymagana zgoda rodziców 

Data: 06-12-2013 r.

Do zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju przez dyrektora wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgoda rodziców do zorganizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor nie ma podstaw do działania wyłącznie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych,

 • innych formach wychowania przedszkolnego oraz

 • ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także

 • publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Tworzy się je w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju może być organizowane, jeżeli wymienione wyżej placówki mają możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego. Możliwość powołania zespołu musi być uregulowana w statucie szkoły.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności:
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog lub
  • surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny - są to m. in. warunki niezbędne do podjęcia działań określonych w opinii odpowiednio do potrzeb przez właściwie przygotowanych specjalistów.

Podstawą organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest potrzeba dziecka potwierdzona opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym to rodzice/prawni opiekunowie wykonują władzę rodzicielską i tylko oni mogą wnioskować o zorganizowanie jakichkolwiek działań wobec dziecka. Inną instytucja decydującą o działaniach wobec dziecka może być jedynie sąd rodzinny i opiekuńczy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33357 )
Array ( [docId] => 33357 )

Array ( [docId] => 33357 )