Monitoring na korytarzu szkolnym – tak, w klasie - nie

Data: 19-11-2013 r.

Kamery na szkolnych korytarzach, boisku i terenie szkoły już nie szokują. Jednak montaż tych urządzeń w salach lekcyjnych budzi sprzeciw uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących zajęcia. Na montowanie kamer monitorujących zajęcia szkolne powinni wyrazić zgodę rodzice uczniów i nauczyciele.

Możliwość stałego monitorowania zachowania uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych przy użyciu kamer jest prawnie wątpliwa. Aby doraźnie zarejestrować przy użyciu kamery zachowania ucznia podczas zajęć potrzebna jest zgoda rodziców tego dziecka oraz rodziców wszystkich innych dzieci, które również podlegałyby monitorowaniu. Zgodę na monitorowanie powinni wyrazić także nauczyciele, których praca również monitorowana byłaby w ten sposób.

Przepisy prawa nie odnoszą się wprost do zakładania monitoringu wizyjnego w salach lekcyjnych. Nieaktualne już rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2007 r. przewidywało, że miejscami instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej, są wejścia do budynków szkół. Z aktu wynika również, że miejscami instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposażeniem, są w szczególności:

 • ogrodzenia zewnętrzne terenu szkoły,
 • fasada budynku szkoły,
 • bramy,
 • furtki,
 • ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku szkoły,
 • parkingi przynależne do szkoły,
 • boiska i miejsca przeznaczone do zabaw i gier zespołowych.

  W kwestii monitoringu tego, co dzieje się w salach lekcyjnych nie wolno pominąć wątpliwości natury etycznej oraz zachowania zasady proporcjonalności. Wprawdzie uczniowie uczęszczający do szkoły zobowiązani są podporządkować się regułom panującym na jej terenie szkoły, to jednak monitorowanie ich w trakcie zajęć lekcyjnych to wkroczenie w sferę prywatności. To samo dotyczy nauczycieli, dla których przepisy nie przewidują tego rodzaju form nadzoru nad wykonywaniem przez nich zadań.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 29919 )
  Array ( [docId] => 29919 )

  Array ( [docId] => 29919 )