Nauczyciel nie zawsze musi pilnować uczniów podczas studniówki

Autor: Bożena Winczewska
Data: 06-01-2016 r.

Termin balu maturalnego ogranicza możliwość zobowiązania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego nie może się zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.

Jeśli organizatorem studniówki jest szkoła, to dyrektor będzie zobowiązany zapewnić warunki gwarantujące bezpieczeństwo uczniom niezależnie od tego, że studniówka odbywać się będzie poza budynkiem szkoły a jej uczestnicy są pełnoletnimi osobami.

Dyrektor nie może zlecić opieki nad uczniami podczas ferii

W okresie ferii zimowych i letnich nauczyciel placówki feryjnej powinien przebywać na urlopie i nie może zrzec się prawa do niego. Dyrektor szkoły może w czasie ferii zobowiązać nauczyciela tylko do takich czynności, jak: przeprowadzanie egzaminów, prace związane z zakończeniem i przygotowaniem nowego roku szkolnego, udział w doskonaleniu zawodowym.

Dyrektor nie może więc w czasie urlopu zlecać innych prac, np. opieki nad uczniami, w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia. Nauczyciel może podjąć się opieki nad uczniami w czasie ferii, ale tylko na podstawie odrębnej umowy i za dodatkowe wynagrodzenie.

W organizację studniówki mogą się włączyć rodzice i uczniowie

Rozstrzygnięcie problemu, czy i kto powinien zapewnić opiekę nad uczniami w czasie studniówki wymaga odwołania się do ustaleń związanych z jej organizacją i do regulacji wewnątrzszkolnych (statut, regulaminy, uchwały, zarządzenia dyrektora). Ważne jest sprawdzenie:

  • kto jest organizatorem studniówki,
  • jak zostały określone obowiązki organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
  • w jakim zakresie statut zobowiązuje nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami.

Nawet pełnoletnim uczniom trzeba zapewnić bezpieczeństwo

Zorganizowanie imprezy dla uczniów w dniu wolnym od zajęć szkolnych powoduje, że w tym czasie pozostają oni pod opieką placówki i powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo. Wtedy wykonywanie zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy do obowiązków jej dyrektora. Uczniom szkoły, nawet jeśli są to osoby pełnoletnie, trzeba zapewnić bezpieczeństwo zarówno w szkole, jak i na imprezie organizowanej przez placówkę poza jej siedzibą.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38307 )
Array ( [docId] => 38307 )