Opieka nad uczniem zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 06-10-2015 r.

Rodzice ucznia często proszą o zwolnienie go z obowiązku przebywania na terenie szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego, jeśli są to pierwsze lub ostatnie lekcję w danym dniu, a uczeń posiada zwolnienie z tych zajęć. Wówczas nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiana zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. Należy jednak zadbać, aby rodzice zgłosili w formie pisemnej wniosek o chęć przejęcia opieki nad dzieckiem oraz odpowiedzialności za nie w tym czasie.

2 możliwości zwalniania uczniów z zajęć WF

Dyrektor szkoły ma możliwość zwolnienia ucznia:

 

1)  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego – na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Uczeń powinien uczestniczyć w lekcji w zakresie opisanym w opinii lekarskiej. W drugiej opisanej powyżej sytuacji musi zostać podjęta decyzja, czy uczeń jest zwolniony z obowiązku obecności podczas trwania zajęć wychowania fizycznego, z których jest zwolniony, czy dyrektor może zezwolić na wychodzenie ucznia ze szkoły w tym czasie – jeśli zajęcia te odbywają się na pierwszych lub ostatnich lekcjach.

Dyrektor szkoły musi zapewnić zwolnionemu uczniowi opiekę

Jeśli lekcja WF-u jest zaplanowana jako wykonywanie ćwiczeń lub jest inny powód nieobecności ucznia zwolnionego na zajęciach – szkoła zobowiązana jest zapewnić opiekę uczniowi podczas trwania tych zajęć. Uczeń może w tym czasie przebywać np. na świetlicy, pod opieką nauczyciela.

Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w okresie tego zwolnienia nie powinien wykonywać ćwiczeń fizycznych, czyli nabywać umiejętności, ale może zdobywać wiedzę na tematy zawarte w podstawie programowej wychowania fizycznego takie, jak:

  • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej,
  • poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz zachowań prozdrowotnych.
Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37858 )
Array ( [docId] => 37858 )