Nawet 1 mln zł odszkodowania za wypadek ucznia

Data: 04-07-2013 r.

Rodzice sparaliżowanego syna, byłego już ucznia szkoły z Sokolnik wygrali 1,2 mln zł odszkodowania za wypadek podczas szkolnej wycieczki. Tyle będzie kosztowało organizatora wypoczynku niezapewnienie odpowiednich warunków wypoczywającym uczniom i brak odpowiedniego nadzoru nad nimi. Odpowiedzialność finansowa za wypadek spadła na władze samorządowe.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, poza dyrektorem ponosi także organ prowadzący, czyli gmina, powiat, województwo. Odpowiadają oni także za szkody wyrządzone przez nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych. przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek ucznia, ważne jest, aby wykazać związek przyczynowy między wypadkiem a szkołą i to, że szkoła zawiniła zdarzeniu.

Odpowiedzialność finansowa za brak odpowiedniego nadzoru

W grę wchodzi także odpowiedzialność za niezapewnienie właściwego nadzoru na uczniami. Opiera się ona na domniemaniu winy osoby, której obowiązkiem jest ten nadzór zapewnić. W tym przypadku to nie poszkodowany powinien wykazać winę nadzorującego nauczyciela, lecz on sam może uwolnić się od odpowiedzialności, gdy udowodni, że nadzór był sprawowany należycie a szkoda i tak nastąpiłaby przy starannym wykonywaniu pieczy nad uczniem.

Winny nauczyciel nie odpowiada bezpośrednio

Pomimo winy nauczyciela nie podlega on jednak odpowiedzialności. Nauczyciel jest jedynie podwładnym, za którego działanie odpowiedzialność ponosi kierownictwo, jeśli działanie to związane jest z wykonywaniem powierzonej pracownikowi czynności. W praktyce zatem roszczenia kieruje się do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.

Roszczenie nie będzie przysługiwało, jeśli szkoła nie zaniedbała obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie organizowanych przez nią zajęć. W praktyce szkolnej odpowiedzialność cywilna dotyczy najczęściej odszkodowania za wypadek ucznia w przypadku naruszenia zasad związanych z obowiązkiem zapewnienia przez szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratunkiem dla szkoły

W ochronie przed ewentualnymi roszczeniami i zapewnieniu pełnego zadośćuczynienia wyrządzonej szkody może pomóc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, służy zabezpieczeniu interesów majątkowych w sytuacji wyrządzenia szkody uczniowi. Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest ubezpieczona, odszkodowanie za wypadek ucznia wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29880 )
Array ( [docId] => 29880 )

Array ( [docId] => 29880 )