Nawet 1 mln zł odszkodowania za wypadek ucznia

Data: 04-07-2013 r.

Rodzice sparaliżowanego syna, byłego już ucznia szkoły z Sokolnik wygrali 1,2 mln zł odszkodowania za wypadek podczas szkolnej wycieczki. Tyle będzie kosztowało organizatora wypoczynku niezapewnienie odpowiednich warunków wypoczywającym uczniom i brak odpowiedniego nadzoru nad nimi. Odpowiedzialność finansowa za wypadek spadła na władze samorządowe.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, poza dyrektorem ponosi także organ prowadzący, czyli gmina, powiat, województwo. Odpowiadają oni także za szkody wyrządzone przez nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych. przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek ucznia, ważne jest, aby wykazać związek przyczynowy między wypadkiem a szkołą i to, że szkoła zawiniła zdarzeniu.

Odpowiedzialność finansowa za brak odpowiedniego nadzoru

W grę wchodzi także odpowiedzialność za niezapewnienie właściwego nadzoru na uczniami. Opiera się ona na domniemaniu winy osoby, której obowiązkiem jest ten nadzór zapewnić. W tym przypadku to nie poszkodowany powinien wykazać winę nadzorującego nauczyciela, lecz on sam może uwolnić się od odpowiedzialności, gdy udowodni, że nadzór był sprawowany należycie a szkoda i tak nastąpiłaby przy starannym wykonywaniu pieczy nad uczniem.

Winny nauczyciel nie odpowiada bezpośrednio

Pomimo winy nauczyciela nie podlega on jednak odpowiedzialności. Nauczyciel jest jedynie podwładnym, za którego działanie odpowiedzialność ponosi kierownictwo, jeśli działanie to związane jest z wykonywaniem powierzonej pracownikowi czynności. W praktyce zatem roszczenia kieruje się do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.

Roszczenie nie będzie przysługiwało, jeśli szkoła nie zaniedbała obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie organizowanych przez nią zajęć. W praktyce szkolnej odpowiedzialność cywilna dotyczy najczęściej odszkodowania za wypadek ucznia w przypadku naruszenia zasad związanych z obowiązkiem zapewnienia przez szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratunkiem dla szkoły

W ochronie przed ewentualnymi roszczeniami i zapewnieniu pełnego zadośćuczynienia wyrządzonej szkody może pomóc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, służy zabezpieczeniu interesów majątkowych w sytuacji wyrządzenia szkody uczniowi. Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, a szkoła jest ubezpieczona, odszkodowanie za wypadek ucznia wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29880 )
Array ( [docId] => 29880 )

Array ( [docId] => 29880 )