12 warunków bezpiecznej wycieczki rowerowej 

Data: 14-06-2013 r.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat powinny posiadać uprawnienie do kierowania rowerem. Od starszych nie wymaga się takich uprawnień. Wszyscy – dzieci, młodzież i ich opiekunowie – muszą znać zasady bezpiecznej jazdy podczas wycieczki rowerowej.

Aby jazda rowerem była bezpieczna należy pamiętać, o tym że:

 
 • podczas wycieczki rowerowej należy korzystać z:
  • dróg wyznaczonych dla rowerów,
  • pasów ruchu wyodrębnionych na jezdni,
  • ścieżek nadających się do jazdy lub
  • drogi dla rowerów i pieszych (pieszy ma pierwszeństwo),
 • w przypadku braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący jest zobowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych,
 • kiedy nie ma pobocza lub nie da się po nim jechać, dopuszcza się korzystanie z drogi (np. poza miastem) na zasadach określonych w kodeksie drogowym. Wówczas należy jechać po jezdni możliwie blisko jej prawej krawędzi,
 • rowerzysta może korzystać z chodnika w wyjątkowych wypadkach:
  • gdy dozwolona prędkość dla pojazdów na jezdni przekracza 50 km/h;
  • szerokość chodnika wynosi min. 2 m (obowiązkowo musi wówczas jechać powoli i bardzo ostrożnie),

 • zabrania się:

  • jazdy bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • czepiania się pojazdów,
  • holowania innego rowerzysty,
  • rozmawiania przez telefon w czasie jazdy (jeżeli wymaga to trzymania aparatu w ręce),
  • jazdy po alkoholu i innych środkach odurzających,
 • dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną rowerzyści mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi (opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi),
 • na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, przepisy zezwalają rowerzyście na jazdę środkiem pasa ruchu gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku (ułatwia to rowerzyście bezpieczne wykonanie skrętu w lewo lub zawracanie),
 • w żadnym wypadku nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych (trzeba zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem; wyjątek: przejazd dla rowerów),
 • podczas opuszczania pobocza lub drogi dla rowerów następuje "włączanie się do ruchu" (obowiązuje szczególna ostrożność oraz pierwszeństwo dla innych pojazdów/ uczestników ruchu),
 • zabrania się jeździć rowerem po autostradach i drogach ekspresowych, po jezdni - jeżeli obok jest wyznaczona droga/ścieżka dla rowerów lub jest dogodne pobocze, po alejkach parkowych,
 • korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo m.in., gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)- wówczas należy jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • wycieczkę rowerową należy zaplanować tak by uniknąć jazdy późnym wieczorem i nocą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29872 )
Array ( [docId] => 29872 )