Nie należy odwoływać lekcji bez powiadomienia rodziców

Data: 19-01-2015 r.

Dyrektor szkoły nie powinien zwalniać uczniów z lekcji z powodu nieobecności nauczyciela. Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W takich sytuacjach dla nauczycieli przewidziane są godziny doraźnych zastępstw.

Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 7 ust. 2 pkt 6 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie powinien niespodziewanie odwoływać zajęć, w szczególności bez poinformowania o tym rodziców.

Dyrektor szkoły powinien organizować doraźne zastępstwa

Nieobecność nauczyciela nie powinna powodować zwolnienia uczniów z lekcji. W takich sytuacjach dyrektor szkoły powinien zorganizować doraźne zastępstwo, tak aby uczniowie w czasie przewidzianym planem lekcji pozostawali pod opieką nauczyciela. Rozwiązanie to wiąże się z przydzielaniem dla nauczycieli godzin doraźnych zastępstw. Jeżeli zajęcia prowadzone przez nieobecnego nauczyciela są dla uczniów pierwszą lub ostatnią godziną zajęć w danym dniu, dyrektor może w wyjątkowych sytuacjach zadecydować o zwolnieniu ich do domu, ale powinien uprzedzić o tym fakcie rodziców.

Zgoda rodziców na wcześniejsze opuszczenie szkoły przez ucznia

Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, który przewiduje Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie może zwolnić uczniów bez zawiadomienia rodziców o tym, że zajęcia skończą się o wcześniejszej godzinie.  Jednym z rozwiązań jest zobligowanie wychowawcy do powiadomienia opiekunów prawnych uczniów, jednak w praktyce obowiązek taki jest uciążliwy dla nauczycieli. Dyrektor szkoły powinien poprosić rodziców o złożenie oświadczenia, w którym zawiera się zapis o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczenie placówki przez ucznia w sytuacjach nietypowych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36403 )
Array ( [docId] => 36403 )

Array ( [docId] => 36403 )