Nowelizacja ustawy o zakazanych substancjach – poprawa bezpieczeństwa

Data: 21-05-2015 r.

Do senatu trafiła ustawa o rozszerzeniu listy substancji zakazanych wprowadzająca definicję „nowej substancji” psychoaktywnej. Zażywanie takich substancji przez dzieci i młodzież stanowi coraz większy problem dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół – walka z problemem wymaga rozwiązań systemowych.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma zostać znowelizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych. Sięganie po tzw. nowe substancje psychoaktywne jest trudnym do rozwiązania problemem rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół. Szczególnym problemem dla nauczycieli jest wyjaśnienie dzieciom i młodzieży szkodliwych skutków sięgania po podobne środki.

W przypadku ustalenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających dyrektor szkoły i pedagog szkolny mogą podjąć działania proceduralne, ale nie rozwiązuje to problemu łatwej dostępności do substancji.

Definicja „nowej substancji psychoaktywnej”

Nowelizacja ustawy wprowadza definicję legalną „nowej substancji psychoaktywnej” oraz deleguje ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu ich wykazu. Pracujący przy ministrze zespół ekspercki będzie badał ryzyko zagrożeń dla zdrowia i życia dla osób, które je zażywają. Wypracowane oceny będą istotne dla ministra tworzącego wykaz substancji psychoaktywnych.

Opracowanie wykazu ma umożliwić wprowadzenie ograniczeń w dostępie do substancji – właściwie nieograniczona możliwość ich zakupu jest obecnie największym problemem dla nauczycieli i rodziców, ponieważ nie ma realnej możliwości kontrolowania, tego co dokładnie zażywa młodzież.

Ograniczenie w dostępie do leków

Do końca 2016 roku w aptece można będzie kupić tylko jedno opakowanie produktu leczniczego zawierające substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan, kodeinę. Farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedania leku osobie niepełnoletniej oraz w sytuacji, gdy ma podejrzenie, że lek może być wykorzystany w celach niezwiązanych z leczeniem bądź spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zmiana przepisów nie wpływa na uprawnienia dyrektora szkoły

Nowela ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie wpływa na możliwości dyrektora szkoły i grona pedagogicznego. W przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnych dyrektor szkoły i pedagog szkolny informują rodziców oraz służby medyczne, a jeżeli będzie taka potrzeba – także policję. Nowelizacja ma jednak zmniejszyć skalę takich sytuacji.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37194 )
Array ( [docId] => 37194 )

Array ( [docId] => 37194 )