Przemoc nauczyciela wobec uczniów – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 14-05-2015 r.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacja o stosowaniu przez nauczycieli przemocy wobec uczniów musi niezwłocznie podjęć działania wyjaśniające, interwencyjne i zapobiegawcze. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły. Zgodnie z Kartą Nauczyciela za stosowanie przemocy nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciele – sprawowanie nadzoru nad rzetelnym wywiązywaniem się z powierzonych zadań wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, który musi w trybie natychmiastowym reagować na informację o stosowaniu przemocy wobec uczniów. Jakiekolwiek formy przemocy stanowią naruszenie praw uczniów, za które nauczyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Pierwszym działaniem dyrektora szkoły jest próba wyjaśnienia

Dyrektor szkoły nie może zignorować informacji o stosowaniu przemocy przez nauczycieli. Pierwszym krokiem w interwencji powinno być przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podejrzanym o stosowanie siły fizycznej wobec uczniów. Rozmowa z uczniem nie powinna odbywać się w obecności nauczyciela – nie musi przeprowadzać jej dyrektor szkoły, spotkanie może być przeprowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa

Jeżeli zarzut zostanie potwierdzony, konieczne jest zobowiązanie nauczyciela do zaprzestania nagannego zachowania. Dyrektor szkoły powinien zaznaczyć, że za podobne czyny Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli kary dyscyplinarne (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Problem należy omówić na zebraniu rady pedagogicznej

Sprawując nadzór pedagogiczny dyrektor musi dążyć do tego, aby nauczyciele mieli świadomość odpowiedzialności dyscyplinarnej, na którą wskazuje Karta Nauczyciela oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej ucznia. Związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obowiązki dyrektora szkoły być realizowane ze szczególną troską – w przypadku zaniedbań, do odpowiedzialności zostanie pociągnięty także dyrektor.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

Kary dyscyplinarne za uchybienie godności zawodu nauczyciela albo obowiązkom, które wymienia Karta Nauczyciela, nie są wymierzane przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną. Komisja może wymierzyć następujące kary:

 • naganę z ostrzeżeniem
 • zwolnienie z pracy;
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37149 )
Array ( [docId] => 37149 )

Array ( [docId] => 37149 )