Statut przedszkola powinien zabraniać przyprowadzania chorych dzieci

Autor: Elżbieta Bukowiecka-Górny
Data: 30-09-2016 r.

Rodzice często ignorują  wskazanie, że dziecko przeziębione nie powinno trafić do przedszkola. Jednym z obowiązków przedszkola jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dlatego dyrektor przedszkola musi stanowczo sprzeciwiać się takiemu postępowaniu. W tym celu należy zamieścić odpowiednie zapisy w statucie.

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli bardzo często przyzwalają na udział w zajęciach dzieci z infekcjami, tłumacząc to brakiem podstaw prawnych zakazania przyprowadzania przeziębionego dziecka.

Tymczasem – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – statut przedszkola musi regulować m.in. zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zaś § 16 ust. 3 pkt 1 tego rozporządzenia stanowi, że statut musi zawierać uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Należy także zauważyć, że jednym z podstawowych celów organów prowadzących placówki oświatowe jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że jest możliwe wprowadzenie do statutu przedszkola regulacji, określających uprawnienia i obowiązki pracowników placówki w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców. (Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu).

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki, stosowne zapisy dotyczące nieprzyjmowania chorych dzieci należy zawrzeć w statucie przedszkola.

Statut powinien regulować obowiązki rodziców i nauczycieli związane z przyprowadzaniem dzieci do przedszkola, w tym także sposób postępowania w przypadku przyprowadzania chorych dzieci. Oprócz tego warto opracować i wprowadzić szczegółowy opis zasad – procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. W procedurach tych należy określić między innymi zasady postępowania w przypadku przebywania w przedszkolu dzieci z widocznymi objawami choroby czy obowiązki rodziców, gdy przyprowadzają dziecko po odbytej chorobie. Z dokumentem tym należy zapoznać rodziców w chwili zapisywania dziecka do placówki lub na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym. Uświadomi to rodzicom ich prawa i obowiązki, a nauczycielom pozwoli odpowiednio wypełniać zadania w chwili przyjmowania dziecka do przedszkola, powołując się na wewnętrzne uregulowania.

Grupy łączone – kiedy wymaga tego zapewnienie opieki

Okres infekcji i przeziębień to także trudny czas pracy przedszkola. Do placówki uczęszcza wówczas dużo mniej dzieci, zdarza się, że chorują również nauczyciele. Grupy łączy się, gdy liczba dzieci w oddziale jest niewielka, a ich wychowawca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dyrektor przedszkola łączy grupy, by zapewnić obecnym dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo.

Jeśli nauczyciel jest zdrowy, a ze względu na choroby do oddziału uczęszcza niewielka liczba osób, to wówczas pedagog ma czas, by dokładnie poobserwować przedszkolaków i zrealizować zadania, które można przeprowadzić indywidulanie lub w małym zespole.

Przestrzegania zasad powinni dopilnować nauczyciele

Nauczyciel zobowiązany jest:

 • odmówić przyjęcia dziecka chorego do przedszkola, powołując się na konkretne procedury obowiązujące w przedszkolu,
 • żądać od rodziców zaświadczeń po przebytej chorobie dziecka,
 • natychmiast wezwać rodziców, w sytuacji gdy zaobserwuje u dziecka symptomy choroby, zalecając odbycie konsultacji lekarskiej,
 • zapewnić bezwzględnie bezpieczeństwo innym zdrowym dzieciom.
Źródło:
 • Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu.
Elżbieta Bukowiecka-Górny dyrektor publicznego przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39568 )
Array ( [docId] => 39568 )

Array ( [docId] => 39568 )