Szkoła powinna pomagać dzieciom – ofiarom przemocy

Data: 30-12-2013 r.

Uczniowie, ofiary przemocy wymagają szczególnej troski ze strony szkoły. Podstawowym zadaniem dla dyrektora szkoły i dla nauczycieli jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się również podjęcie działań interwencyjnych w momencie stwierdzenia, że uczniowi dzieje się krzywda.

Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń doświadcza krzywdy ze strony kolegów powinien niezwłocznie poprosić go o rozmowę. Musi być jednak przygotowany, że ofiara przemocy często niechętnie odpowiada na pytania i uszanować prawo ucznia do milczenia. Nie oznacza to jednak, że problem zostaje rozwiązany, dlatego powinien dowiedzieć się o nim dyrektor szkoły, a wobec sprawców przemocy należy wyciągnąć konsekwencje. Katalog kar powinien być określony przez wewnętrzne regulacje obowiązujące w szkole.

Jak wspierać ucznia – wskazówki dla nauczycieli

Zadaniem każdego nauczyciela oraz dyrektora szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpiecznych warunków nauki. Nie zawsze jednak informacje o przemocy w szkole są dostępne dla nauczycieli, dlatego bardzo ważne jest działanie o charakterze profilaktycznym. Uczniów należy wyposażyć w wiedzę na dwóch poziomach. Po pierwsze powinni wiedzieć w jaki sposób zachowywać się asertywnie, aby zniechęcić agresora. Po drugie ważne, by uczniowie wiedzieli, że zarówno nauczyciele, jak i dyrektor szkoły powinni wiedzieć o podobnych zajściach.

Uczeń doświadczający przemocy nie zawsze chce dzielić się swoimi przeżyciami, co powinno stanowić dla nauczycieli sygnał, że odczuwa lęk bądź zagubienie. Ważne jest, aby nie zniechęcać się i stale okazywać mu zainteresowanie, zadawać pytania, ale nie naciskać. Warto również poinformować ucznia, jakie działania wobec prześladowców podjął dyrektor szkoły. Będzie to dla ucznia sygnał, że jego problem nie został zbagatelizowany.

Zainteresowaniu uczniem powinno towarzyszyć wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości. Dla nauczycieli istotne winno być, aby uczeń nie zamykał się w sobie i wierzył we własne siły. Należy umożliwić uczniowi odnoszenie sukcesów, wykazywanie się wiedzą lub umiejętnościami, tak aby znał swoje mocne strony.

Przeciwdziałanie przemocy – obowiązki dyrektora szkoły

Interweniowanie na agresję w szkole wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciele lub uczeń poinformują go o przemocy, należy zobowiązać wychowawcę klasy do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz poinformowania o nim rodziców ucznia prześladowanego oraz agresora. Dalsze kroki wobec ucznia wyrządzającego krzywdę powinny być określone w statucie szkoły. Wewnętrzne regulacje muszą również wskazywać, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec agresywnego ucznia. Uczeń – ofiara musi mieć natomiast zapewnioną opiekę ze strony psychologa lub pedagoga szkolnego oraz oparcie w wychowawcy i pozostałych nauczycielach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33364 )
Array ( [docId] => 33364 )

Array ( [docId] => 33364 )