Dyrektor szkoły musi wyznaczać kary dla nauczycieli stosujących przemoc

Data: 15-12-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewniania wszystkim uczniom bezpieczeństwa i opieki. Jeżeli uzyska informację, że nauczyciel stosuje przemoc – musi natychmiast zweryfikować jej prawdziwość. W przypadku potwierdzenia zarzutów, należy stosować surowe kary dla nauczycieli.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawa o systemie oświaty, art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Karta Nauczyciela). Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jest również obowiązkiem przewidzianym dla nauczycieli, wobec których dyrektor będzie stosował szczególne środki, gdy okaże się, że sami naruszają ten obowiązek stosując wobec uczniów jakiekolwiek formy przemocy.

Stosowanie przemocy przez nauczyciela – poważny zarzut

Pojawienie się zarzutu o stosowanie przez nauczyciela przemocy wobec ucznia wymaga od dyrektora szkoły natychmiastowego podjęcia działań interwencyjnych. W pierwszej kolejności dyrektor szkoły powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem oraz nauczycielem oskarżanym o niedopuszczalne postępowanie. Jeżeli zarzut potwierdzi się – obowiązkiem dyrektora szkoły będzie podjęcie odpowiednich działań.

Kary dla nauczycieli stosujących przemoc

Przepisy prawa oświatowego przewidują surowe kary dla nauczycieli niewłaściwie wywiązujących się z powierzonych zadań (do takich zalicza się zapewnienie uczniom bezpieczeństwa).

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują także poinformowanie nauczyciela o odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Ponadto, nauczyciel musi być świadomy, że za przemoc wobec ucznia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej (art. 217 Kodeks karny).

W celu uniknięcia podobnych sytuacji, wykonując obowiązki dyrektora szkoły dotyczące nadzoru pedagogicznego, należy na bieżąco sprawdzać czy nauczyciele i uczniowie przestrzegają obowiązujących przepisów, szczególnie w odniesieniu do praw ucznia i dziecka (art. 33 ust. 2 pkt 4, 6, 7 ustawa o systemie oświaty).

Podstawa prawna:

dyrektor przedszkola, dyrektor szkoły, karta nauczyciela, plan rozwoju nauczyciela, wynagrodzenie nauczyciela, urlop zdrowotny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33360 )
Array ( [docId] => 33360 )

Array ( [docId] => 33360 )